Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Photo credit: <a href="https://visualhunt.com/author/f6ac8d">PlannedCity</a> on <a href="https://visualhunt.com/re/ea6f1c">Visual Hunt</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/"> CC BY-ND</a>
Wonen

Betaalbaar wonen in Almere

Er is een grote vraag naar betaalbare woonruimte en aangepaste woningen. GroenLinks wil afspraken met woningcorporaties over het bouwen van voldoende betaalbare...

Lees meer
onderwijs
Onderwijs

Breed Onderwijs voor Iedereen

GroenLinks is voorstander van de ‘brede school’ waarin onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en naschoolse activiteiten samenkomen. Wij zien in brede...

Lees meer
zonnepanelen header.jpg
Energie

Een CO2-neutraal Almere

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Om de opwarming van de Aarde zoveel mogelijk te beperken is een verschuiving nodig in ons...

Lees meer
Floriade
Groen

Een duurzame Floriade

In 2022 zal de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere plaatsvinden. GroenLinks Almere staat positief tegenover de Floriade, maar is kritisch.

Lees meer
oostvaardersplassen
Groen

Een groen Almere

Almere grenst aan het jongste en één van de mooiste natuurgebieden van Nederland: de Oostvaardersplassen. Deze en de andere groene gebieden in en rond Almere...

Lees meer
lelystadairport.jpg
Geluidsoverlast

Een ongestoorde omgeving

Verkeer, bedrijvigheid en evenementen veroorzaken hinder. Een teveel aan geluid of licht verhoogt de stress bij mensen en dieren met alle ongewenste gevolgen...

Lees meer
Vluchtelingen, Syrië
Vluchtelingen

Een welkom Almere

Mensen die zich als vluchteling hier melden, hebben goede opvang, ondersteuning, een vlotte procedure en snelle opname in de samenleving nodig. Dit vraagt inzet...

Lees meer
ziekenhuis
Zorg

Passende zorg

GroenLinks staat achter de trend in de zorg om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te houden. Dat wil zeggen dat ze niet meer of minder zorg krijgen dan ze...

Lees meer
Werk
Werkgelegenheid

Werken in Almere

GroenLinks vindt het belangrijk dat Almere een aantrekkelijke stad is. Voor de huidige inwoners, voor haar toekomstige bewoners, de jeugd, en tenslotte ook voor...

Lees meer