Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

zorg
Zorg

De mens staat centraal bij het verlenen van zorg

GroenLinks wil dat de overheid vertrouwen in mensen heeft. Niet alleen in mensen die bij de gemeente aankloppen met een hulpvraag maar ook vertrouwen op de...

Lees meer
balconies
Wonen

Een dak boven je hoofd is een grondrecht

GroenLinks wil dat er sociale huur en sociale koopwoningen voor starters en eenpersoonshuishouden worden gebouwd.

Lees meer
Vluchtelingen, Syrië
Vluchtelingen

Een welkom Almere

Mensen die zich als vluchteling hier melden, hebben goede opvang, ondersteuning, een vlotte procedure en snelle opname in de samenleving nodig. Dit vraagt inzet...

Lees meer
gelijke kansen
Gelijkheid

Eerlijke kansen beginnen met een goede start in het leven

GroenLinks vindt dat iedereen mee moet kunnen doen en zelf de regie over zijn eigen leven moet kunnen nemen.

Lees meer
oostvaardersplassen
Groen

Groene gebieden in en rond Almere moeten worden gekoesterd en bewaard

GroenLinks is er voorstander van dat de gemeente haar inwoners aanmoedigt en faciliteert om het groen in hun eigen wijk te beheren

Lees meer
ontwikkeling
Complete stad

Stadsontwikkeling samen met de Almeerders

GroenLinks wil de auto minder ruimte geven en de bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer en de fiets voorrang geven.

Lees meer
groen huizen
Groen

Voldoende groen en natuur zijn onmisbaar

Of we het nu hebben over mens, dier, of onze aarde: GroenLinks zet groen geluk op één.

Lees meer
klimaat2
Klimaat

Wachten kan niet meer, de klimaatcrisis vraagt al onze aandacht

GroenLinks wil het tempo waarmee we naar een duurzame energievoorziening gaan verhogen, zodat we het doel om energie neutraal te zijn ook daadwerkelijk gaan...

Lees meer
Werk
Werkgelegenheid

Werken in Almere

GroenLinks vindt het belangrijk dat Almere een aantrekkelijke stad is. Voor de huidige inwoners, voor haar toekomstige bewoners, de jeugd, en tenslotte ook voor...

Lees meer