Daarbij vergrijst Almere snel. We verwachten daardoor een tekort aan woningen voor ouderen die niet meer volledig zelfstandig kunnen of willen wonen, maar nog niet in aanmerking komen voor een verzorgingstehuis. Het is duidelijk: GroenLinks gaat veel meer woningen bouwen. Meer bouwen alléén, is niet voldoende. Het gaat ook om betaalbaar bouwen, voor die mensen voor wie de tekorten het grootst zijn. GroenLinks wil daarom vooral dat er sociale huur en sociale koopwoningen voor starters en eenpersoonshuishouden worden gebouwd. 

Daarnaast is er in Almere een mismatch tussen vraag en aanbod: veel mensen wonen te klein of juist te groot. Om doorstroming naar een passende woning mogelijk te maken is het daarom ook belangrijk betaalbare woningen te bouwen voor de middeninkomens, zowel huur als koop. 

Wonen mag daarnaast niet langer een bron zijn van ongelijkheid en scheiding van groepen, maar moet juist bijdragen aan ontmoeting, begrip voor de ander en een meer rechtvaardige samenleving. Waar iedereen erbij hoort.  GroenLinks wil gemengde wijken bouwen. Wijken die prettig leefbaar, toegankelijk, veilig en goed bereikbaar zijn, met voldoende groen, speelruimte en voorzieningen. 

GroenLinks wil dat iedereen met andere ideeën over wonen en creatieve oplossingen heeft voor het tekort aan woningen, zoals coöperaties, de ruimte krijgt.. We willen dat sociale woon-zorg initiatieven dezelfde grondprijs betalen als sociale woningbouw corporaties. Daarnaast mag wonen niemand uitsluiten en uitbuiten. Discriminatie bij het toewijzen van woningen is uit den boze. Iedereen moet in elke wijk of buurt veilig en prettig kunnen wonen.  

Bij de ontwikkelingen van nieuwe stadsdelen en wijken mag de aandacht voor de al bestaande stad niet vergeten worden. GroenLinks wil het unieke, ruime en groene karakter van de stad bewaken. GroenLinks ziet voordelen in het toevoegen van woningen (inbreiding) in de stadsdeelcentra en rondom de OV-knooppunten. Hierdoor kunnen de voorzieningen in de centra op peil worden gehouden, wordt OV-gebruik aangemoedigd en vergroten we de verschillen tussen de type woningen. Inbreiding biedt kansen om betaalbare woningen te bouwen voor studenten, starters en eenpersoonshuishoudens en biedt de kans voor doorverhuizen voor ouderen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk groen te behouden en de kwaliteit van het aanwezige groen te verbeteren. 

Tot slot speelt wonen een belangrijke rol in de verandering naar een duurzame samenleving. Dat betekent dat het oplossen van het woningtekort niet zorgt voor hogere CO2-uitstoot en niet ten koste gaat van onze natuur.  Bij het bouwen van nieuwe woningen en wijken doen we dit energie neutraal, circulair en aangepast aan de klimaateisen.

  • Er komen voor 2027,  verspreid over de stad 2000 extra sociale huurwoningen bij, bovenop de   nu al geplande sociale huurwoningen.
  • We zorgen naast sociale huurwoningen ook voor woningen voor het  middensegment en  studenten.
  • We pakken het uitbuiten van huurders aan. Voor het verhuren van een woning of kamer is een verhuurder vergunning verplicht. Wie huurders uitbuit, niet zorgt voor fatsoenlijke woonomstandigheden of discrimineert bij het toelaten van huurders, verliest zijn of haar vergunning. Almere is een groeiende studentenstad, we hebben daarmee de kans om de kamerverhuur vanaf het begin af goed te regelen.