Het kan iedereen overkomen: je kunt het juiste ”loket” niet vinden waar je terecht kunt met je vragen, zorgen en problemen. Misschien ben je ook wel verdwaald geraakt tussen alle regels en wetten, en de vele instellingen en hulporganisaties. Het is heel vervelend als je tussen de wal en het schip belandt, omdat hulpinstanties onvoldoende samenwerken. Of als je wordt gehinderd door nodeloze bureaucratie.

Het Ombudsteam RoodGroen Almere zet zich in voor alle Almeerders die zich hierin herkennen. Wij bemiddelen, adviseren en verwijzen. Problemen die zich vaker voordoen kunnen aanhangig worden gemaakt bij onze raadsfracties, die er dan een oplossing voor proberen te zoeken.

Het Ombudsteam RoodGroen bestaat uit een tiental gemotiveerde leden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, ieder met ervaring in het sociale domein, de huisvesting of andere aandachtsgebieden.

Voor het maken van een afspraak kun je het Ombudsteam bereiken via telefoon of Whatsapp op 06 25083718, of per email: ombudsteamroodgroen@gmail.com. Op Facebook zijn we te vinden op https://www.facebook.com/RoodGroen036.

Binnen 24 uur wordt jouw melding beantwoord.

Onze hulp is gratis!
Aan de hulp die wij jou bieden zijn geen kosten verbonden. Ook hoef je geen lid te zijn van de PvdA of GroenLinks. Wij helpen iedere inwoner van Almere.

Spelregels:

  • Iedereen in Almere kan gebruik maken van het Ombudsteam
  • De hulp van het Ombudsteam is gratis
  • Je hoeft geen lid van de PvdA of GroenLinks te zijn
  • Het Ombudsteam adviseert, bemiddelt of verwijst jou door naar instanties die jou verder kunnen helpen
  • Je blijft zelf verantwoordelijk voor de kwestie die jij aandraagt
  • Er worden geen dossiers gevormd maar we hebben wel informatie nodig
  • Jouw informatie wordt vertrouwelijk behandeld