Nieuws

Het nieuwe coalitieakkoord

Op donderdag 6 februari is, na een intensieve periode waarbij er vele gesprekken zijn gevoerd, het coalitieakkoord ”Een frisse start” aan de raad gepresenteerd. Afgelopen donderdag 13 februari is de raad over het akkoord in debat gegaan.

Lees verder

Gaan de wijkteams in Almere ten onder aan hun eigen succes?

Begin 2020 zijn we begonnen met het bespreken van het collegevoorstel met betrekking tot de doorontwikkeling van de wijkteams. Deze doorontwikkeling moet de wijkteams klaar maken voor de toekomst. Voor GroenLinks is het belangrijk dat de Almeerders die het hardste hulp nodig hebben, deze zorg makkelijk en dichtbij huis kunnen blijven vinden.

 
Lees verder

"Kruistocht GroenLinks tegen vuurwerk werpt vruchten af"

Het zal niemand ontgaan zijn: de incidenten van de afgelopen jaarwisseling hebben tot veel maatschappelijke ophef geleid. Zeker is dat er ten opzichte van vorig jaar een groter maatschappelijk draagvlak is voor een vuurwerkverbod voor consumenten. Een meerderheid van de bevolking vindt het niet langer acceptabel dat door vuurwerk zoveel schade en letsel - inclusief een niet te meten emotionele schade - wordt aangericht.

 

Lees verder

Pagina's