Nieuws

Inbreng van GroenLinks Almere over de Perspectiefnota

Vandaag ligt de Perspectiefnota 2019 voor. Een mooi nieuw instrument waarin, naast een actualisatie van de begroting van het huidige jaar, inzicht wordt geboden in de verwachte financiële ruimte bij de begroting. Ook geeft het zicht op wat het College voorstelt als nieuw beleid. Wij worden als fracties gevraagd aan te geven wat wij voor de toekomst van Almere belangrijk vinden en welke zaken daarin als prioriteit in de begroting zouden moeten terugkomen. Voorzitter, dat zullen wij doen. Maar ik wil wel eerst even stilstaan bij de veranderde context van de perspectiefnota.

Lees verder

Bezoek SOGA

SOGA 2019

Afgelopen donderdag ben ik samen met een aantal andere Almeerse raadsleden meegelopen met het SOGA (stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere). Hierbij konden ik en de andere raadsleden zelf ervaren hoe het is om door de stad te lopen, maar dan met beperkingen. Hierdoor kon ik enigszins ervaren hoe de stad dagelijks ervaren wordt door mensen met een handicap

Lees verder

GroenLinks op pad in Stationskwartier

Vorige week organiseerde GroenLinks Almere voor leden en andere geïnteresseerden, als onderdeel van onze thema-avond over levendigheid in de stad, een rondwandeling door het Stationskwartier in Almere Stad. Hierbij werden wij vergezeld door programmamanager Danny Louwerse, die toelichting gaf bij de verbouwingen die tot 2022 zullen plaatsvinden en als doel hebben het station en het omringende gebied meer aanzien te geven.

Lees verder

Mantelzorgdebat

Dinsdagmiddag 11 juni 2019 was fractieassistent Zoubida Bouljhaf samen met vele anderen aanwezig bij het VMCA mantelzorgdebat.

 
Lees verder

Speel- en beweegruimte

Op 11 april heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe beleid voor openbare speel- en beweegruimte in Almere. Hoewel GroenLinks hier reeds in 2018 een agendavoorstel over had ingediend, is dit de eerste keer dat er concreet beleid is opgesteld, en wij zijn dan ook erg blij met de visie die er nu is.

Lees verder

Beschouwing van GroenLinks over de programmarekening

Na de verkiezingen en de onderhandelingen is het nieuwe college in juni 2018 echt van start gegaan met de uitvoering van het Coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’. Voortbordurend op de inspanningen in de vorige raadsperiode, heeft het huidige college in de tweede helft van 2018 diverse zaken afgerond of in gang gezet. Goed is dat we daarbij binnen de financiële kaders zijn gebleven en zelfs een winst van 1,2 miljoen kunnen boeken. Dit nadat we ook nog 21 miljoen opzij hebben kunnen zetten voor het aanvullen van de algemene reserve, en er tevens nog 4,1 miljoen overblijft voor een integrale afweging bij de Perspectiefnota die straks naar de Raad komt.
 

Lees verder

Pagina's