Nieuws

Keuzes maken

Soms is het moeilijk om keuzes te maken in de politiek, dan lijkt het of er geen geen goede keuze te maken is. Zo is ook het geval met de plannen voor het Cascadepark en Almpere Pampushout.

Lees verder

Zoubida Bouljhaf treedt terug als raadslid

Raadslid Zoubida Bouljhaf van GroenLinks heeft besloten om haar raadszetel ter beschikking te stellen en als fractie-assistent door te gaan.  Zij heeft te kennen gegeven dat haar taken als raadslid in deze fase betekenen dat ze in haar ogen onevenredig veel tijd besteedt aan vergaderzaken waardoor haar werkelijke ambitie in de contacten met de stad sterk onder druk komt te staan. In goed overleg met de fractie heeft zij besloten als fractieassistent te gaan werken omdat juist in die positie in de fractie haar kwaliteiten veel beter tot hun recht komen. Ze blijft op deze manier recht doen aan de voorkeurstemmen die ze heeft gekregen.
 
Lees verder

Geslaagde thema-avond over basisinkomen

Op 18 september organiseerde GroenLinks Almere in Reigers Inn een thema-avond over het basisinkomen. Het was een geslaagde avond waarbij iedereen die geïnteresseerd was in het onderwerp welkom was, en waarbij na een presentatie over wat een basisinkomen nu precies is er een goede discussie ontstond tussen de aanwezige leden en geïnteresseerden. Wij danken Alexander de Roo, oud Europarlementariër en bestuurslid van de Vereniging Basisinkomen, voor zijn medewerking.

Lees verder

Reactie op de ingezonden brief van C.M.J. Petter over insectenbeheer

C.M.J. Petter heeft de gemeente Almere aanbevelingen opgestuurd voor het insectenbeheer. Ik wil graag melden dat dit door de fractie van GroenLinks met enthousiasme is ontvangen. Recentelijk heeft onze partij een avond georganiseerd over bomen specifiek en groenbeheer in het algemeen. Tijdens deze thema-avond zijn enkele van de aanbevelingen ook ter sprake gekomen. Wij zijn ons zeker bewust van de toegevoegde waarde van een duurzaam beleid voor de biodiversiteit. Wij zien de brief van Petter dan ook als een aanscherping en aanvulling van onze eigen standpunten. GroenLinks zal dit waar mogelijk ook altijd in het achterhoofd houden als beheer van de stad en de natuur ter sprake komt in de gemeente politiek.

Lees verder