Nieuws

Regionale Energie Strategie - Het klimaatakkoord op provinciaal en gemeentelijk niveau

De afgelopen weken hebben in verschillende Flevolandse gemeenten en op provinciaal niveau discussies plaatsgevonden over de Regionale Energie Strategie. Deze plannen zijn onderdeel van de uitvoering van het klimaatakkoord. In eerste instantie wordt er vooral gekeken naar de opwek van energie en bijbehorende infrastructuur. Hoewel GroenLinks natuurlijk blij is dat er eindelijk meer aandacht wordt besteed aan de verduurzaming van de energievoorziening is dit natuurlijk slechts onderdeel van het begin van de energietransitie. 

Lees verder

Politiek en de Grondwet

De gemeenteraad heeft in december 2018 een motie van de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid aangenomen, waarin werd opgeroepen om artikel 1 van de Nederlandse grondwet duidelijk aan te geven op de gevel van het stadshuis. Wij vinden artikel 1 van de grondwet de ultieme uiting van het gelijkheidsideaal dat aan de grond ligt van de Nederlandse samenleving, en door hier een vorm aan te geven op het stadhuis maken wij duidelijk dat wij als gemeente staan voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarin iedereen er toe doet en iedereen waardig wordt behandeld.

Lees verder

Alleen met bestuurlijke moed pakken we vuurwerkoverlast aan

Gisteren vond in de gemeenteraad een debat plaats waarin GroenLinks-raadslid Jessica Kips pleitte voor een verbod op particulier vuurwerk in Almere. Bovenal laakte zij het gebrek aan moed bij de burgemeester en een meerderheid in de raad om hier serieuze stappen toe te zetten. Lees hier de volledige tekst van haar openingsbetoog.

Lees verder

Inbreng van GroenLinks Almere over de Perspectiefnota

Vandaag ligt de Perspectiefnota 2019 voor. Een mooi nieuw instrument waarin, naast een actualisatie van de begroting van het huidige jaar, inzicht wordt geboden in de verwachte financiële ruimte bij de begroting. Ook geeft het zicht op wat het College voorstelt als nieuw beleid. Wij worden als fracties gevraagd aan te geven wat wij voor de toekomst van Almere belangrijk vinden en welke zaken daarin als prioriteit in de begroting zouden moeten terugkomen. Voorzitter, dat zullen wij doen. Maar ik wil wel eerst even stilstaan bij de veranderde context van de perspectiefnota.

Lees verder

Bezoek SOGA

SOGA 2019

Afgelopen donderdag ben ik samen met een aantal andere Almeerse raadsleden meegelopen met het SOGA (stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere). Hierbij konden ik en de andere raadsleden zelf ervaren hoe het is om door de stad te lopen, maar dan met beperkingen. Hierdoor kon ik enigszins ervaren hoe de stad dagelijks ervaren wordt door mensen met een handicap

Lees verder

GroenLinks op pad in Stationskwartier

Vorige week organiseerde GroenLinks Almere voor leden en andere geïnteresseerden, als onderdeel van onze thema-avond over levendigheid in de stad, een rondwandeling door het Stationskwartier in Almere Stad. Hierbij werden wij vergezeld door programmamanager Danny Louwerse, die toelichting gaf bij de verbouwingen die tot 2022 zullen plaatsvinden en als doel hebben het station en het omringende gebied meer aanzien te geven.

Lees verder