Het stadsbestuur meldt dit in reactie op eerder gestelde vragen van GroenLinks. GroenLinks Raadslid Shadi Nikshomar: “Dit is een positieve stap van Almere. Te vaak blijft het, als het gaat om onze regenboogstad, alleen bij woorden, en zien we weinig daden. Wij hebben Almere de kans gegeven woorden om te zetten in actie.”

Wethouder diversiteit René Peeters vindt het ook belangrijk dat Almere, als regenboogstad, financiële drempels wegneemt voor mensen die het geslacht willen veranderen in hun reisdocument, zo verklaarde hij in een persbericht. “Voor transgender, intersekse en non-binaire personen is de registratie van een geslachtsverandering een belangrijke stap in de erkenning van hun identiteit. Daarom gaan wij bekijken of we deze drempel in die erkenning weg  kunnen nemen. Almere is een stad waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich goed moet voelen, ongeacht je identiteit. Dat is een afspraak uit ons coalitieakkoord, en uiteraard maak ik mij daar elke dag hard voor.”  

In het onderzoek wordt ook meegenomen hoe transgender, intersekse en non-binaire personen de kosten voor de geslachtsverandering ervaren. Als het onderzoek klaar is worden de resultaten ervan gedeeld met de gemeenteraad. In steden zoals Arnhem en Nijmegen is het al kostenloos om het geslacht te veranderen in het paspoort. Almere wil daar graag bij aansluiten.

Erkenning van de identiteit

Drie jaar geleden werd de zogeheten Transgenderwet, die werd ingevoerd in 2014, uitgebreid. Hierdoor werd het onder meer makkelijker gemaakt om de identiteit te wijzigen in het paspoort. Voorheen moesten mensen die dat wilden eerst naar een psycholoog, maar vanaf dat moment niet meer. In de wet is nu nog niet opgenomen dat een wijziging kostenloos is, maar als deze weer verruimd wordt is de kans daarop wel groot.

 Om op een wetsverruiming vooruit te lopen, en de doelgroep te helpen met erkenning van de identiteit, heeft Almere het voornemen om geslachtswijziging in het paspoort gratis te maken.