Een greep uit de onderwerpen van de afgelopen tijd die door GroenLinks  in de Raad zijn geagendeerd leert dat menstruatie armoede een structureel onderdeel is geworden van het armoedebeleid. In de stad zijn inmiddels uitgeefplaatsen waar vrouwen gratis menstruatieproducten kunnen ophalen.  Bij stadsontwikkeling staat nu feministisch bouwbeleid op de agenda - hoe zorgen we ervoor dat steden veilig worden gebouwd voor vrouwen?  Als het gaat om algoritmes die de overheid gebruikt, dan heeft GroenLinks een mensenrechtentoets op de agenda gezet - dit om discriminatie zoals eerder bij het toeslagenschandaal van toepassing was te voorkomen. Ook zorgden raadsleden ervoor dat BOA´s in Almere wel degelijk een hoofddoek mogen dragen. En door toedoen van de GRoenLinks fractie is het voortaan gratis om iemands geslacht te laten wijzigen in het paspoort. 

Kansenongelijkheid kent vele facetten, en de GroenLinks fractie heeft zich ook bezig gehouden met de impact van het lerarentekort. ́Scholen die de leerkrachten het hardste nodig hebben, hebben het meeste last van onderbezetting. Wij hebben ervoor gezorgd dat leraren een gelijkwaardige plek aan tafel krijgen en wij kijken welke scholen wij als eerste moeten renoveren. Leraren werken nu eenmaal het liefst in een school die goed loopt,´ aldus Nikshomar.

Tenslotte laat Nikshomar ook haar activistische kant zien als het gaat om geweld tegen vrouwen - een praktisch onderwerp waar ze de stad en de raad bij weet te betrekken. Tijdens de jaarlijkse campagne Orange the World begon Nikshomar een serie activiteiten - waaronder het organiseren van een bijeenkomst van experts over geweld tegen vrouwen en het maken van een informatief filmpje over het internationale handgebaar voor huiselijk geweld. 

Een stem voor jongeren

De komende tijd gaat Nikshomar zich verder bezig houden met de stem van jongeren. ¨Wij willen een tour langs de scholen in de stad gaan doen en daar echt gaan luisteren naar wat jongeren belangrijk vinden. Ik wil dan niet dat ze dat dan alleen tegen mij vertellen en dat we dan weer weggaan. Ik wil een werkgroep starten met 10 jongeren die dan echt gaan werken aan een petitie of agendapunt dat wij in de raad kunnen indienen. Waarover het gaat mogen de jongeren helemaal zelf beslissen. Op die manier wordt het echt een voorstel door de jongeren zelf.´ 

Binnen haar portefeuille werk, inkomen en armoede gaat ze zich de komende tijd concentreren op de versimpeling van regelingen. Mensen die bijvoorbeeld toeslagen krijgen voldoen aan dezelfde voorwaarden als degenen die recht hebben op ontheffing van gemeentebelastingen. En soms weten mensen dan weer niet dat ze individuele inkomenstoeslag kunnen krijgen. Er bestaan te veel regelingen naast elkaar, die aan elkaar gekoppeld zouden kunnen worden.  Nikshomar: ´In de begroting van de gemeente rekenen we al met cijfers waar we uitgaan van onderbenutting van sociale regelingen. We zeggen eigenlijk: ´Prima dat mensen die recht hebben op zorg, die zorg niet krijgen.´ Er is geen prikkel om deze mensen actief te informeren dat ze hulp kunnen krijgen. ´

Ook als het gaat om regelingen rond de bijstand, moet er nog veel veranderen. ´Er is zo veel administratieve rompslomp. Als mensen vanuit de bijstand gaan werken, en na een paar maanden weer werkloos raken, dan moeten ze weer helemaal door de administratie. Er is nu een motie aangenomen voor de instelling van een soort garantieknop, waarbij mensen automatisch de uitkering weer terug krijgen. Ook willen we samenwonen op proef, waarbij mensen die willen gaan samenwonen dat eerst zes maanden kunnen doen zonder dat ze worden gekort op hun uitkering. En tenslotte vinden we het onzin dat jongeren een maand moeten wachten voor ze een uitkering aan mogen vragen. Dit veroorzaakt allerlei ellende - jongeren komen hierdoor in de schulden en vervallen eerder in criminaliteit. Wij kunnen als gemeente zoveel keuzes maken die echt een verschil maken in iemands leven.´