In Almere is niet niets gedaan tegen huiselijk geweld. Zowel de gemeente als de hulpverlenende instanties hebben allerlei stappen ondernomen om het fenomeen een halt toe te roepen, maar het lijkt wel of niets werkelijk substantieel helpt. Er is in Almere een Oranjehuis opgericht dat slachtoffers veilig onderkomen biedt. Zowel de wijkteams als de politie zijn doordrongen van de ernst van het probleem. Maar huiselijk geweld is moeilijk te bestrijden. 

Dit komt ook doordat het probleem veel complexer en meer verspreid is dan het lijkt. Bij huiselijk geweld wordt vaak als eerste gedacht aan mannen die vrouwen mishandelen, maar in werkelijkheid  betreft het een heel scala aan verhoudingen waarbinnen geweld plaatsvindt. Naast mannen die vrouwen mishandelen, gebeurt het ook andersom. Dementerende mensen gaan soms ook tot geweld over. En er is sprake van toenemend verward en psychotisch gedrag. Te langdurig in het ouderlijk huis moeten blijven wonen, blijkt ook spanningen op te roepen die kunnen overgaan in agressie. Geweld tegen dieren is vaak een serieuze voorbode van geweld tegen mensen, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie. Aan fysiek geweld gaan bovendien in bijna alle gevallen psychisch geweld, oneigenlijke druk en dreiging vooraf. 

Het besef van de enorme uitwas en de hevige gevolgen is bij alle betrokken professionals, ervaringsdeskundigen en anderen binnen dit veld ruimschoots aanwezig. Men probeert al sinds lange tijd structurele oplossingen te vinden en verbeteringen aan te brengen, maar stuit op een veelvoud aan obstakels. Als geld het enige probleem zou zijn, was de redding nabij. De waarheid is anders. 

Huiselijk geweld vindt achter deuren en binnen de muren plaats. Melden, ingrijpen en privacy botsen op elkaar. Woningtekort en inkomen, middelengebruik, tekort aan geestelijke gezondheidszorg - het zijn slechts een paar zwaarwegende oorzaken. Daarom is het zinvol om de problemen rondom huiselijk geweld vanuit de volle breedte te bezien en na te denken over een brede aanpak. 

Orange the world

Het huidige agenda voorstel is een vervolg op de activiteiten die GL heeft georganiseerd gedurende de periode van de internationale campagne ‘Orange the World’ -  een jaarlijks terugkerende actie tegen vrouwenmishandeling. Tijdens deze actie en in de periode erna besteedde de raad aandacht aan de strijd tegen Almeers huiselijk geweld. In december bezochten raadsleden en fractieassistenten het Oranje Huis in Almere Poort. Hier maakten zij kennis met de werkelijkheid van huiselijk geweld in de stad en de problematiek daarvan. Ook maakte de raad een promotie voor het internationale gebaar voor huiselijk geweld en werkten zij mee aan Orange the World mozaïekbank van de Soroptimist Club Almere. (zie foto boven)

Het gesprek met de Almeerse hulpverleners krijgt een vervolg later in het jaar, als ook landelijke experts worden uitgenodigd om hun visie op de bevindingen te geven, waarbij er kan worden onderzocht of Almere ergens een mogelijkheid heeft gemist, of er andere wegen te begaan zijn en of deze experts daarbij zouden kunnen helpen.