De motie van de VVD en PVV, werd tot opluchting van Groenlinks, PvdD, PvdA, Bij1, Denk en SP niet aangenomen. Tijdens de stemming gaven de partijen collectief dezelfde stemverklaring waarin ze hun zorgen uitten over de aangenomen motie.

De partijen benadrukten in de stemverklaring het belang van diversiteit en inclusiviteit binnen het handhavingskorps en stelden dat het verbod op religieuze uitingen een vorm is van discriminatie. De partijen maken zich nog wel zorgen over de kleine marge waarmee de motie werd weggestemd. Een groot deel van de raad ziet het belang van diversiteit blijkbaar niet en daarmee versterkt de politiek polarisatie in plaats van dat de politiek mensen bij elkaar brengt.

Deze partijen vinden dat de BOA’s een afspiegeling moeten zijn van de diverse samenleving van Almere, waarin alle mensen zich kunnen herkennen. Neutraal handelen is daarbij het állerbelangrijkst, onder andere vanwege de problematiek rondom etnisch profileren dat nog steeds door veel mensen wordt ervaren. Een diversere groep BOA’s kan daarbij juist helpend zijn, vinden de partijen.

Bovendien wijzen ze op de bestaande uitdaging om voldoende BOA's te werven en behouden in Almere, en vrezen ze dat het verbod deze problemen verder kan vergroten. Ook het feit dat BOA's een ambtseed afleggen waarin ze verklaren “zonder aanzien des persoons te handelen”, zou volgens de partijen voldoende zijn om de neutraliteit te waarborgen. De geloofsuitingen die iemand daarbij draagt, doen dan niet meer ter zake.