Almere is een unieke stad, 20% van de Almeerse bevolking is in een leeftijd dat ze naar school gaan. Dat is meer dan alle andere grote steden in Nederland. Er is dan ook een groot tekort aan leerkrachten. De gemeente moet er alles aan doen om leerkrachten aan onze stad te binden. Alleen dan is het mogelijk te werken aan een nog hogere kwaliteit van ons onderwijs. 

In Almere moet je de kans krijgen het onderwijs te volgen dat bij je past. De gemeente moet daarom blijvend aandacht hebben voor alle vormen van onderwijs. Van voorschoolse opvang tot aan het  hoger, en het in Almere nog ontbrekende onderwijs op een universiteit.

GroenLinks staat voor een leven lang leren. Almeerders met een licht verstandelijke handicap of Almeerders die nooit goed hebben leren lezen, schrijven of rekenen moeten de kans krijgen om deze basisvaardigheden te ontwikkelen. Alleen dan kunnen ze volwaardig en zo zelfstandig mogelijk deelnemen in onze stad. 

Bestrijding van armoede is de basis voor een goed en geslaagd sociaal beleid. Geldzorgen kunnen voor mensen een drempel zijn om hun leven op orde te houden of weer op orde te krijgen. Daarom moeten minimaregelingen ruim en makkelijk toegankelijk zijn. 

GroenLinks vindt dat iedereen mee moet kunnen doen en zelf de regie over zijn eigen leven moet kunnen nemen. Niet iedereen zal echter ‘eigen verantwoordelijkheid’ kunnen dragen of op een andere manier mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente heeft als taak deze mensen te helpen. Dit vraagt soms om meer geld. 

We vinden het belangrijk dat iedereen in Almere een thuis vindt, ook mensen die op de vlucht zijn. Daarom is het nodig dat we ons als stad met inwoners uit meer dan 160 landen, samen inzetten voor een Almere waarin iedereen,  ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke voorkeur, ras of geslacht, respectvol samenleeft.  Het is daarom belangrijk meer aandacht te geven aan alledaags racisme. 

We willen dat iedereen zich bewust is van de rol die kleur speelt in de samenleving, ook in onze stad.  We laten ons daarom altijd horen als er in de stad discriminatie of uitsluiting plaatsvindt. We accepteren geen discriminatie op de arbeidsmarkt of bij het verlenen van stages.

In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Dit kan alleen als de democratie goed werkt, grenzen worden bewaakt, rechten beschermd en mensen zich veilig voelen. Denk hierbij aan de gelijkheid van man en vrouw, en de vrijheid van meningsuiting. Dat krijgen we niet cadeau: het vraagt dat we in gesprek blijven met elkaar in een open debat.

  • Wij tolereren geen racisme en discriminatie.
  • Er komt meer aandacht voor de culturele diversiteit , verschillen, van onze stad en de gedeelde geschiedenis van alle Almeerders. 
  • Op 21 mei, de internationale dag van de culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling besteedt de gemeente met haar inwoners aandacht aan de diversiteit van Almere.