De overgebleven vijf coalitiepartijen hebben verbijsterd en afkeurend gereageerd op het besluit van de VVD. Zij willen met de rest van de coalitie doorgaan. Zij gaan met een onafhankelijk procesbegeleider gesprekken voeren met alle partijen in de raad. Er zal een nieuwe coalitie geformeerd moeten worden.

De weigering van de VVD om over lastenverzwaring te praten is onverantwoord. Weglopen uit de coalitie als er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden is bijzonder zwak.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 maart zullen GroenLinks bestuur, fractie en leden met elkaar in gesprek gaan over deze nieuwe situatie. Graag horen bestuur en fractie van de leden wat zij willen meegeven voor de onderhandelingen.