Door het grote tekort aan woningen en de wens om in onze stad veel bij te gaan bouwen, is het extra belangrijk om onze natuur te beschermen. Daarom willen wij in de basis andere keuzes maken. Groene en sociale keuzes. Met geluk, gezondheid en onze aarde voorop. 

Bij ieder bouwproject, elke aanpassing van de openbare ruimte en ieder toekomstplan moet daarom biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal staan. We beschermen onze natuur, en maken onze omgeving weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegen extreme hitte, droogte en hoosbuien. 

Bouwen voor de mens betekent wat ons betreft ook bouwen met respect voor plant en dier. Bouwen doen we daarom alleen “natuurinclusief”: met oog voor groen, vogels, insecten en vleermuizen. Groene ruimtes verbinden we zo veel als mogelijk met elkaar  , zodat insecten en andere  dieren eenvoudiger van het ene park naar het andere natuurgebied kunnen bewegen. Of we het nu hebben over mens, dier, of onze aarde: GroenLinks zet groen geluk op één.

In Almere hebben de meeste wijken gescheiden wegen voor fietsers, bussen en auto’s. Naast het overal aanwezige groen en water is dit een van de meest gewaardeerde kenmerken van onze stad. GroenLinks wil dat ook nieuwe wijken in Almere gescheiden wegen krijgen. Zo is wandelen of fietsen een goede en veilige andere keuze dan voor de auto. 

GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen en jongeren in hun eigen buurt plekken hebben waar ze veilig kunnen spelen. Dit kunnen traditionele speeltuinen zijn maar ook ‘groene’ speelplekken waar kinderen in de natuur kunnen spelen. Er wordt bij de aanleg of onderhoud van speelplekken rekening gehouden met goede toegankelijkheid en bruikbaarheid voor kinderen en ouders/verzorgers met beperkte mogelijkheden om zich te verplaatsen.  Ook kinderen moeten veilig door de stad kunnen fietsen. Het is daarbij vooral belangrijk dat rondom scholen en speelplaatsen de veiligheid van (jonge) fietsers en voetgangers goed geregeld is. 

Het overal aanwezige groen biedt Almeerders de kans om dicht bij huis in bossen, parken te recreëren. 

Ook op of aan het water is het volop genieten. Al dit groen moet echter ook onderhouden worden. 

Almere kent een aantal initiatieven die succesvol het beheer uitvoeren over de eigen leefomgeving. GroenLinks wil meer Almeerders die zelf hun buurt willen onderhouden het vertrouwen, de ruimte en budget geven. De gemeente faciliteert de inwoners en neemt het beheer weer over wanneer de bewoners het zelf niet meer kunnen of willen uitvoeren. 

  • Elke aanpassing in de openbare ruimte moet onze gemeente óók groener maken. We gaan  daarom samen met bewoners, verenigingen en bedrijven aan de slag met het zo goed en   groen mogelijk inrichten van hun woonomgeving. 
  • We maken samen met bewoners en ondernemers een programma om zwerfafval   tegen te gaan. 
  • We verleiden particulieren om hun daken te transformeren met subsidies voor groene daken en/of zonnepanelen