Een stad kan alleen gezond groeien als haar inwoners kunnen meepraten over de ontwikkeling van Almere. We zien Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam als voorbeeld voor hoe we in Almere dit vorm kunnen geven. Een organisatie en ruimte die onafhankelijk van de gemeente stadsgesprekken organiseert. Zo  gaan we als stad met elkaar in gesprek over wat er nodig is om de eigen buurt en wijk gezond te houden. We onderzoeken de mogelijkheden voor de invoering van een buurtbegroting zodat de inwoners zelf invloed en zeggenschap hebben over wat er in hun buurt gebeurt.  Als Almeerders met een plan komen om een gemeentelijke taak zelf uit te voeren, dan laten we hen dit doen. GroenLinks wil deze ideeën de ruimte en een budget geven. We vinden het belangrijk dat de gemeente zich als een betrouwbare en serieuze partner opstelt. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door zich aan afspraken te houden en vertrouwen te geven aan de Almeerders. 

Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland in de toekomst ruimte is voor 15 grote stadscentra. GroenLinks wil zorgen dat Almere Centrum bij deze 15 zit.  Om te zorgen dat Almere centrum een goed functionerend stadscentrum is moet er een goede mix zijn van wonen, kunst en cultuur, horeca en winkels. Om al deze functies  waar te maken  wil GroenLinks de auto minder ruimte geven en de bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer en de fiets voorrang geven.  Almere Haven is met haar ligging een unieke plek in Almere. GroenLinks ziet in dat het nodig is dit stadsdeel nieuw leven in te blazen. Het centrum van Almere Haven moet een kwalitatief hoogwaardige plek worden. 

Bij een grote stad als Almere hoort een levendige kunst- en cultuur sector. GroenLinks wil dat iedereen zich creatief kan ontwikkelen. Kunst- en cultuuronderwijs moet voor iedereen, zowel kinderen als volwassenen, betaalbaar en toegankelijk zijn. We zien dat er in Almere een groeiende kunst- en cultuur scene is. Kunstenaars vinden elkaar op plekken als de Blauwe Reiger in Almere Haven. Ook onder jongeren is er levendige muziek, kunst en cultuur. Wij willen deze makers en talenten de ruimte geven en met hen samenwerken om deze nieuwe ideeën  te versterken.

Niet alleen de stad Almere ontwikkelt zich snel, ook het digitaal maken gaat in een rap tempo verder. GroenLinks vind het belangrijk dat Almere zich ook digitaal blijft ontwikkelen. Dat betekent transparantie over het gebruik van codes door de gemeente, verbeterde en veilige digitale dienstverlening en aandacht voor de digitale rechten van de Almeerders. De komende jaren moet Almere zich ontwikkelen tot een stad die een voortrekkersrol heeft in de digitale dienstverlening en gegevensbescherming.

Te veel Almeerders moeten dagelijks de stad uit om naar hun werk te gaan. Slecht voor het milieu en de vrije tijd van onze inwoners. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat er meer werkgelegenheid komt in onze eigen stad. We willen het voor groene, duurzame en vernieuwende bedrijven aantrekkelijk maken om zich in Almere te vestigen. Door deze bedrijven zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen, wordt Almere voor hen een aantrekkelijke plek om zich te vestigen. Ook een kwalitatief hoog en goed passend onderwijsaanbod is hierbij belangrijk.

  • We willen een groene,  autoluwe wijk op de plek van de Floriade met 30% sociale woningbouw. 
  • We willen ook na de Floriade de komst van vernieuwende op duurzaamheid gerichte bedrijven blijven stimuleren.
  • We ontwikkelen in Almere een eigen debatcentrum waar bewoners met de elkaar en de gemeente in gesprek kunnen.