Almere heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat we binnen onze gemeentegrenzen net zoveel energie opwekken uit hernieuwbare bronnen als dat alle Almeerse huishouden en bedrijven verbruiken. GroenLinks wil het tempo waarmee we naar een duurzame energievoorziening gaan verhogen, zodat we het doel om energieneutraal te zijn ook daadwerkelijk gaan halen. We streven ernaar om voorop te lopen als het gaat om het tot stand brengen van hernieuwbare energiebronnen, daar moeten we als gemeente dan ook naar gaan handelen.

We zien in Almere  een belangrijke rol weggelegd voor zonne-energie. Mensen die geld stoppen in projecten die winst opleveren,(projectontwikkelaars)  geven graag geld uit aan Zonnevelden op land. GroenLinks vindt dat we hier gebruik van moeten maken maar stellen wel een paar belangrijke voorwaarden. 

De zonnevelden moeten op een  duurzame manier , zonder de natuur te beschadigen, worden ingepast in onze stad. We denken aan zonnevelden boven parkeerplaatsen en zonnepanelen waaronder de natuur zich kan blijven ontwikkelen. Alle projectontwikkelaars die investeren in de energietransitie vragen we de natuur te versterken en de verschillen in soorten planten en dieren  maximaal te stimuleren.

Naast de zon op land, is ook zon op dak belangrijk. We willen de subsidies om zonnepanelen op daken te plaatsen nieuw leven inblazen.

GroenLinks wil dat de energietransitie eerlijk verloopt. We moeten er voor zorgen dat iedereen zijn energierekening kan betalen en dat de totale woonlasten van huishoudens met een lager inkomen niet stijgen. Ook mag de energietransitie inkomensongelijkheid in geen geval vergroten: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Mensen met een kleine portemonnee  moeten kunnen meedoen in bedrijven die samen energieprojecten ontwikkelen om zo te profiteren van lagere energiekosten.

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan praten over de manier waarop de energietransitie vorm krijgt. De energietransitie kan alleen slagen als we bewoners serieus nemen in hun wensen en toekomstverwachtingen. We organiseren wijkgesprekken, ondersteunen energiecoöperaties, vragen onze inwoners hoe we de leefbaarheid van hun wijk kunnen verbeteren en kijken hoe de energietransitie hierin past. 

Almere wil heel graag een stad zonder afval  zijn. GroenLinks staat helemaal achter deze wens. Daarom is de circulaire economie een belangrijk speerpunt.  We willen dat Almere korte ketens heeft, grondstoffen hergebruikt, met haar inkoopbeleid het goede voorbeeld geeft en maatregelen neemt om de hoeveelheid restafval te verminderen. We zien in de circulaire economie kansen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden voor nieuwe ‘groene’ banen.

  • We maken duidelijke afspraken over hoeveel energie we in de komende jaren willen  opwekken en besparen.
  • Inwoners met een kleine beurs worden koplopers in energiebesparing. Van energiecoaches krijgen zij gratis advies en hulpmiddelen (tochtstrippen, led lampen, radiatorfolie etc.). Door mensen zonder baan tot energiecoach op te leiden vangen we drie vliegen in één klap: mensen verbruiken minder energie, de energierekening gaat omlaag én de werkloosheid loopt terug.
  • Ook mensen zonder eigen dak of grond krijgen de mogelijkheid om in hun directe omgeving te investeren in duurzame energie. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven, stelt ze daken, geluidsschermen en grond beschikbaar en start eigen postcoderoos-projecten.