Als GroenLinks Almere zijn we altijd kritisch over de hoogte van salarissen in de top van organisaties en dat is in dit geval ook zo. 

De Floriade is een groot evenement, met een budget van meer dan 100 miljoen euro. Dit is niet alleen geld van Almere, maar ook van de Provincie, commerciële partijen en het Rijk. Bij een groot evenement hoort volgens GroenLinks een redelijk en passend salaris van de directie. Daar moet een open discussie over gevoerd worden, die gebaseerd is op het hele verhaal en niet alleen op de invalshoek van de partij die het hardste schreeuwt. 

De raad heeft zich in het verleden wel degelijk ingezet voor een beperking van de salarissen van de Floriade directie. In 2014 is een motie aangenomen, waarin werd opgeroepen dat bestuurders maximaal een ‘ministerssalaris’ zouden moeten verdienen. Deze motie is later vertaald in de statuten van de Floriade BV.  Het huidige salaris van de Floriade directie sluit aan bij de Wet Normering Topinkomens (WNT), die te hoge salarissen in de (semi)publieke tegen gaat. 

Op basis van de reacties in het debat de afgelopen weken leek het alsof er door de oppositie een groot geheim geopenbaard was over de salarissen van de Floriade directie. Zij baseren zich echter op een brief van wethouder Julius Lindenbergh van Financiën, waarin hij aangeeft hoe de gemeente zich juist hard maakt voor het beperken van de hoogte van de salarissen. 

De huidige coalitie, waar wij als GroenLinks deel van uitmaken, handelt wel degelijk naar zijn idealen en zet zich in voor beperkte salarissen voor bestuurders, ook die van de directie van de Floriade.