GroenLinks volgt de Floriade kritisch, maar blijft wel kijken naar mogelijkheden. Tegelijkertijd is de fractie ook realistisch en moet de partij een goede financiële afweging maken, vooral in deze tijd met veel sociale nood.

 

Duurzame bedrijvigheid en een milieuvriendelijke wijk. Dat waren de kansen die GroenLinks zag in de Floriade, toen ooit een plan werd gelanceerd om de internationale landbouwtentoonstelling in Almere te houden.  De partij wilde wel meewerken aan een groot evenement dat gericht zou zijn op voedselproblematiek in een stad: hoe kun je als stad meer zelfvoorzienend zijn, zodat voedsel niet van grote afstand moet komen, en het dus duurzamer is? Een hot item toen, maar nog urgenter in de huidige coronatijd waarin je niet of nauwelijks kunt reizen. Het is op voorstel van GroenLinks geweest dat deze focus is aangebracht. De fractie besloot constructief, maar ook kritisch, mee te gaan met het Floriadeplan.

Eigenlijk staat GroenLinks er nu niet zo veel anders in dan toen. Het gaat de partij om het evenement, maar ook vooral om de toegevoegde waarde voor de groene en duurzame ontwikkeling van de stad. Sommige infrastructurele plannen kun je alleen maar realiseren met geld dat voor een groot deel van buiten de stad komt: van het rijk, de provincie en van een tentoonstelling. De Floriade leek een extra financiële injectie te kunnen geven aan plannen die GroenLinks graag gerealiseerd wil hebben.

Alleen is de situatie nu veranderd. Door de Coronacrisis is het houden van het evenement op korte termijn heel onzeker geworden en hangt er een gigantische economische recessie in de lucht. Er zijn aanbestedingen gedaan, er is werk in gang gezet en er dreigen claims te komen als de Floriade wordt afgeblazen. Wat doe je dan? De fractie zal binnenkort een afgewogen keuze maken. Wat kan je nog doen met alle investeringen die al gedaan zijn om Almere verder te vergroenen en verduurzamen? Wat is er nog mogelijk als de Floriade in een gewijzigde vorm doorgaat?

Wat ook is veranderd is de positie van GroenLinks. De partij maakt nu immers deel uit van een coalitie, en dus gaan de gesprekken met andere partijen anders. De discussies over uitgangspunten en ontwikkelingen worden voor een groot deel gevoerd met de andere coalitiepartijen in het college. De standpunten van GroenLinks komen daardoor minder scherp naar buiten dan toen het een oppositiepartij was.

Jan Hoek is  de wethouder van GroenLinks die vanuit het college nu dit hoofdpijndossier onder zijn hoede heeft. Ook dit is niet omdat GroenLinks zo voor de Floriade is, maar omdat het een partij is die haar verantwoordelijkheid neemt. Nadat wethouder Loes Ypma  vertrok, nam Jan Hoek de Floriade tijdelijk over. Maar omdat er in korte tijd al verschillende wethouders verantwoordelijk waren geweest voor de Floriade, vond de wethouder dat hij deze klus nu ook moest afmaken. Uiteindelijk kan de Floriade alleen maar een succes worden, als iemand daar op een stevige manier de schouders onder zet. De Floriade is echter geen gemakkelijk project en er zijn in het verleden veel fouten, onhandigheden en slechte samenwerking geweest. 

De taak van de wethouder is  nu om zo goed mogelijk inzicht te geven in wat de Floriade nog gaat kosten en opbrengen in alle drie onderzochte scenario’s  - als het evenement niet doorgaat, als het in een gewijzigde vorm doorgaat of als het wordt uitgesteld. Daarna is het aan de raad om te kiezen voor een van deze mogelijkheden.

Je wordt er misschien niet zomaar populair mee, maar het past wel bij GroenLinks: als je ergens in gelooft, moet je ook je verantwoordelijkheid nemen en je best doen om er iets van te maken. Door constructief en kritisch te zijn. En dat zal GroenLinks blijven, ook als het gaat om de Floriade.

- Het bestuur van GroenLinks Almere