Raadslid zijn is een grote eer. Je mag je inzetten voor je eigen stad en je hebt de verantwoordelijkheid gekregen om mensen een stem te geven. Daarom wil ik graag van mensen horen wat beter kan en moet. Tegelijkertijd moet je zelf de conclusie trekken wat er vervolgens gedaan moet worden en welke lijnen je daarvoor moet uitzetten. Ik lees me daarom graag in, vreet dossiers en kom graag tot de kern van het probleem. Ik zou graag zien dat we in Almere mensen die het nodig hebben ondersteuning kunnen bieden. Of dat nu jongeren in de verdrukking zijn of ouderen met dementie, we zijn het ze verplicht.