Op dit moment wordt in de Raad het Actieprogramma Almere Divers en Inclusief besproken, zodat het college een definitieve versie kan maken.  Het actieprogramma bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de visie van de gemeente Almere op diversiteit en inclusie, een antidiscriminatieagenda, een regenboogagenda en een inclusieagenda. 

Hagelaar, die zich al langer inzet voor inclusie voor gehandicapten, is diep teleurgesteld in het plan.  ¨Hoe kan het dat er in de hele antidiscriminatieagenda op geen enkel wijze wordt gesproken over het aanpakken van discriminatie op grond van handicap,¨ zo zegt ze. ¨En dat terwijl 1 op de 5 mensen met een handicap discriminatie ervaren! Hoe kan je actief beleid voeren op het voorkomen van discriminatie en uitsluiting op grond van een handicap als je het in je eigen actieprogramma niet eens benoemd!¨ 

Hagelaar is niet de enige die ontevreden is over het plan. Naar aanleiding van de bespreking van het Actieprogramma tijdens de Politieke Markten in oktober,  werden er  12 moties ingediend, waarvan de meesten werden verworpen. ¨In de antidiscriminatie agenda wordt slechts 2 maal gerefereerd aan discriminatie op grond van handicap, namelijk bij een quote van de grondwet en bij het benoemen dat er bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland regelmatig meldingen en signalen over discriminatie of opmerkingen binnenkomen op grond van een beperking,¨ aldus Hagelaar. 

Ook het deel van het actieprogramma dat gaat over tegengaan van rassendiscriminatie laat volgens Hagelaar veel te wensen over.  ´Ook hier staat het actieprogramma vol open deuren, misschien logisch, het is immers duidelijk. We accepteren in Almere geen discriminatie en uitsluiting, op welke grond dan ook. We vieren de diversiteit van onze stad. Echter, dat racisme, discriminatie en uitsluiting wel voorkomen, is helaas net zo’n open deur.  We vinden het dan ook jammer dat het college er niet voor gekozen heeft een visie te ontwikkelen. Dat er wordt gewerkt met langere termijnen is goed en in lijn met landelijke aanbevelingen. Maar we missen duidelijke doelen, en hoe we gaan controleren of we die doelen ook bereiken. ´

GroenLinks heeft het college nu gevraagd uiterlijk voor 1 januari 2024 aan de raad te rapporteren met een gedetailleerde uitwerking. Hierin wil de partij zien hoe professionele ervaringsdeskundigen (betaalde professionals met ervaringsdeskundigheid) betrokken kunnen worden om advies te geven aan ambtenaren bij het opstellen van voorstellen met betrekking tot inclusie. Ook wil GroenLinks dat inclusie wordt geïntegreerd in alle voorstellen met betrekking tot de buitenruimte, bouwen en wonen, sport en cultuur, zorg en welzijn, vervoer, horeca, toerisme en recreatie, arbeidsmarkt, dienstverlening en communicatie.