GroenLinks wil niet alleen duidelijkheid over de opbouw van het bedrag en de keuzes die hierin te maken zijn, maar we willen ook weten wat er bij de Floriade BV mis is gegaan en wat de rol van de directie en de raad van commissarissen hierbij is.  We willen zeker weten dat er niet nog meer posten verkeerd begroot zijn.

De fractie van GroenLinks ziet dat het college dezelfde houding en vragen heeft. Het is ons duidelijk dat het college vanaf het moment dat de Floriade BV kenbaar maakte te zitten met een tekort van 15 miljoen, direct hard aan het werk is gegaan. Na de eerste gesprekken met de Floriade BV heeft het college in alle transparantheid en zo snel en volledig mogelijk de gemeenteraad op de hoogte gesteld.

Het is nu belangrijk voor de stad dat het college boven op de Floriade BV blijft zitten, en dat er antwoorden gaan komen. Half mei denkt het college de raad hierover te kunnen informeren. Hoewel GroenLinks graag sneller antwoorden zouden willen, is het ook belangrijk dat het college de tijd heeft om met een compleet verhaal te kunnen komen. Alleen dan kan er een goede strategie bedacht worden om door te pakken. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: een geslaagd evenement neerzetten.