Er zijn in het afgelopen jaar grote kostenstijgingen geweest. Alleen al bij de jeugdhulp zijn de kosten met 11% gestegen. Hierbij komen nog de gestegen kosten van de WMO-abonnementstarieven. De keuze voor het verlagen van de WMO-abonnementstarieven was een ongedekte cheque die door de regering is uitgeschreven op kosten van de gemeenten.

Het grote gevolg hiervan is dat we voor het komend jaar in Almere miljoenen tekort kwamen. Als je het optelt, betekent dit tientallen miljoenen over de volgende jaren. Dit zijn structurele tekorten. Dit is de grote uitdaging waar we in de gemeenteraad voor stonden.

Om het sociaal domein betaalbaar te houden moeten er hervormingen komen. Dit is in feite een kwestie van ‘minder meer’, want we gaan niet minder uitgeven dan we deden, maar we beperken de voorspelde groei. Wat GroenLinks betreft gaan we geen kaasschaafmethode gebruiken, maar structureel anders werken. Hierbij moeten we afstand nemen van de uitgangspunten van marktwerking in de zorg. De vraag moet niet langer zijn: "Kan elke zorgleverancier de zorg leveren die hij/zij wil aanbieden?" maar "Kan elke inwoner de zorg krijgen die nodig is voor een waardig bestaan?"

GroenLinks maakt moeilijke keuzes in het bestuur van de stad, maar wel keuzes waar we achter kunnen staan. We moeten de financiële problemen waar we mee opgezadeld zijn door deze, en vorige regeringen, oplossen. Tegelijkertijd moet de zorg voor de zwaksten in de samenleving op een degelijke en barmhartige manier ingericht worden. Dit is een flinke klus. Een nieuwe regering, die meer oog heeft voor de problemen die ontstaan zijn bij de decentralisatie van zorg en welzijn, zou daar bij kunnen helpen.

Jaap Steenkamer, fractievoorzitter GroenLinks Almere