In de programmabegroting wordt terecht gewezen op het feit dat Almere als stad steeds ouder wordt, en dus meer te maken gaat krijgen met de gevolgen van vergrijzing. Eén gevolg hiervan is de groter wordende groep ouderen die in onze stad gehuisvest moet worden. Hiernaast is tevens sprake van een toename van kwetsbare doelgroepen die al dan niet uit zorginstellingen komen, en eveneens huisvesting in onze stad nodig hebben.

Wat deze groepen met elkaar gemeen hebben is dat zij vaak graag in groepsverband willen wonen, zodat ze steun hebben aan elkaar en zich minder eenzaam voelen. Er worden dan ook regelmatig veelbelovende initiatieven opgezet om dit mogelijk te maken. In de praktijk komt het in groepsverband wonen van deze mensen echter nauwelijks van de grond, omdat men bij het indienen van plannen steeds nul op rekest krijgt bij de gemeente.

Hierom heeft GroenLinks Almere een motie ingediend die het college opdraagt om meer werk te maken van het in groepsverband wonen van ouderen en kwetsbare mensen in het bijzonder, en hierover jaarlijks bij de begroting te rapporteren.

- Willy-Anne van der Heijden, raadslid GroenLinks Almere