De komende periode wil ik dat we als GroenLinks ons concentreren op het oogsten van wat we op het gebied van duurzaamheid allemaal hebben geïnitieerd. Daarnaast hebben we aandacht voor het Sociaal domein, zoals de jeugdzorg, en voor kunst en cultuur.

Ik voer het raadslidmaatschap uit naast mijn baan als manager Woon-en Werkklimaat (Wonen, Economie, Milieu, Cultuur) bij de gemeente Amersfoort. Cultuur is in de raad van Almere een van mijn speerpunten.