De komende periode wil ik dat we als GroenLinks ons concentreren op het oogsten van wat we op het gebied van duurzaamheid allemaal hebben geïnitieerd. Daarnaast hebben we aandacht voor het Sociaal domein, zoals de jeugdzorg, en voor kunst en cultuur.

Sinds 2002 ben ik actief in de raad, en daarnaast was ik tot maart 2013 ook de vice-voorzitter van de raad en voorzitter van het presidium. Sinds 2013 ben ik fractievoorzitter van GroenLinks Almere.

Ik voer het raadslidmaatschap uit naast mijn baan als manager Woon-en Werkklimaat (Wonen, Economie, Milieu, Cultuur) bij de gemeente Amersfoort. Cultuur is in de raad van Almere een van mijn speerpunten.