Een afvaardiging van GroenLinks was aanwezig bij de viering van het 40-jarige bestaan van de Wetswinkel Almere, een vrijwilligersorganisatie die blijkt heeft gegeven een belangrijke functie in onze stad te vervullen. 

Het programma viel uiteen in twee delen. In de eerste helft werken twee casussen eerst door een lekenjury en daarna door juridisch geschoolden beoordeeld. Snel werd duidelijk, dat er vaak meerdere kanten aan een conflict zitten. De nuance doet er toe. In de tweede helft werden stellingen bestudeerd, onder meer over no-cure-no-pay bij letselschades. Een op het oog aantrekkelijk fenomeen voor mensen met een kleine beurs, maar ook met zijn eigen gevaren, onder meer omdat het slachtoffer wel een heel goede kans, (meer dan 75%), op winst moet hebben, wil de zaak worden aangenomen.

Het werd ook duidelijk, dat het advies van de wetswinkel niet op zichzelf staat. De juridisch geschoolde vrijwilligers van de Wetswinkel verwijzen regelmatig mensen door naar de instanties, waar zij beter terecht kunnen. Een factor bij conflicten is vaak een heel andere problematiek, zoals schulden. Het is duidelijk dat de wetswinkel een belangrijke functie vervult, waarvan GroenLinks het erg belangrijk vindt, dat deze nog lang kan blijven bestaan.