Vanaf het begin van mijn lidmaatschap ben ik actief. Assistent van fractie deelraad Osdorp, gezamenlijke fractie PPR/PSP Openbaar Lichaam IJsselmeerpolders en provincie Flevoland. In het bestuur van PPR Westelijke Tuinsteden, in het eerste bestuur van GroenLinks Almere. Diverse partijraden van PPR en GroenLinks. Ik zat in kascontrolecommissies op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en in diverse landelijke werkgroepen.

Naast mijn huidige taak als penningmeester van GroenLinks Almere ben ik actief op meerdere fronten, binnen en buiten GroenLinks.

Ik ben politiek actief omdat ik veranderingen noodzakelijk vind, vooral in sociaal en ecologisch opzicht. Mijn belangrijkste bijdrage beschouw ik vooral als het meedenken en helpen opbouwen.  GroenLinks is de partij, die het dichtst bij mijn eigen opvattingen staat, al ben ik het, zoals ieder lid, nimmer 100% met de partij eens.