De nieuw te bouwen woningen moeten onderdeel zijn van de stad én van de natuur. Groen zorgt voor betere biodiversiteit en beter welzijn van bewoners. Daarom moet zoveel mogelijk groen en natuur in en rond de steden behouden blijven.

Ondertussen zijn al veel concrete vuistregels, checklists en toolkits gemaakt. Ook zijn al verschillende coalities gevormd - door natuurorganisaties, overheden en bedrijven – die handreikingen hebben opgesteld. Aansprekende voorbeelden daarvan zijn Bouw Natuurinclusief en Manifest Bouwen voor Natuur en Natuurrijke woonbuurten. Op de website van Bouw Natuurinclusief staan tal van suggesties voor overheden, projectontwikkelaars en architecten. Het manifest heeft voor elk bouwproject drie ‘bouwstenen’ met adviezen ontwikkeld:

  • Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in gevels en daken, voor soorten als de huismus, gierzwaluw en vleermuis.
  • Natuur rondom de woning: groene daken, groene gevels, natuurlijke tuinen. Groene daken zorgen voor betere isolatie en vangen, net als onverharde tuinen, regenwater op. 
  • Natuur in de buurt: parken en perken in iedere wijk, met daartussen verbindingsroutes voor dieren.

Voor GroenLinks is belangrijk dat de komst van de nieuwe woningen zo min mogelijk ten koste gaat van groen en natuur in en rond de steden. 

Voor het daadwerkelijk behalen van de gewenste resultaten is op de verschillende niveaus wet- en regelgeving noodzakelijk. De overheid moet daarmee op korte en op lange termijn zorgen voor voldoende randvoorwaarden, zodat de natuur en het leefklimaat in Nederland voldoende klimaatadaptief wordt (en blijft).  De bouwopgave moet zoveel mogelijk natuurinclusief en circulair zijn.

Het is tijd voor een groene woningagenda.

Lees ook: Voldoende groen en natuur zijn onmisbaar