In de Politieke Markt van afgelopen donderdag zijn het raadsvoorstel en de bijbehorende notitie over woningsplitsing en kamerbewoning besproken. GroenLinks vindt het mogelijk maken hiervan onder voorwaarden een goede zaak. Hieronder leest u waarom.

 

Almere heeft de wens uitgesproken om snel meer woningen te realiseren in de stad. Waarbij vooral veel behoefte is aan kleinere woningen of units voor starters, jongeren en studenten. Woningsplitsing en kamerbewoning dragen hieraan bij in de ogen van GroenLinks. Maar niet tot elke prijs, want het moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid in wijken en straten. Leefbaarheid is volgens het voorstel een belangrijke criterium of een woning wel of niet mag worden gesplitst of omgezet mag worden naar kamerbewoning. Hiervoor wordt onder meer in de wijk met sleutelpersonen en –organisaties gesproken, zoals gebiedsmanager, veiligheidsmanager, corporatie, etc. Zij vormen de ogen en oren in een wijk en weten op welke plek de leefbaarheid onder druk staat.  Een goede insteek volgens ons.

 

GroenLinks heeft het wel op een aantal risico’s gewezen m.b.t. het splitsen of omzetten van woningen. Zo wordt –naast het bestemmingsplan- de mogelijkheid van regulering via de Huisvestingsverordening genoemd. Hierbij wordt echter gesproken over het “beschermen van de schaarse woningvoorraad”. In de Huisvestingswet wordt hier alleen de sociale woningvoorraad mee bedoeld. Wat doe je dan met dure huur, middensegment, en duurdere koopwoningen, die dan alleen via het bestemmingsplan kunnen worden aangepakt? We hebben regelmatig te maken met cowboys die Almeerders vragen om hun woning te verkopen om deze vervolgens zo snel mogelijk te verkameren. Alsook met makelaars die constructies met fictieve woongroep-contracten gebruiken (waarover Cliëntenberaad een brief aan de gemeenteraad heeft gestuurd.)

 

Wat betreft de eisen omtrent de fysieke omgeving, wordt er gesproken over een maximaal aantal huurders/kamerbewoners van 4. Maar in de praktijk zie je dat er een hoofdbewoner wordt aangewezen die vervolgens onderverhuurt aan meerdere huurders. Dit is nogal eens het geval bij friendscontracten. Hoe wordt dat ondervangen? Het aantal huurders is meer dan in het contract is opgegeven.

 

Bekijk hier de bespreking terug.