Zolang de Coronacrisis de stad in haar greep houdt lopen kunst- en cultuurinstellingen in Almere vrijwel al hun inkomsten mis. De gemeente en het Rijk mogen niet stilzitten nu deze sector in zulk zwaar weer verkeert.

De coronacrisis heeft de culturele sector in Almere zeer hard getroffen. Culturele instellingen hebben hun deuren moeten sluiten en activiteiten zijn grotendeels stilgevallen. Concerten en voorstellingen worden uitgesteld, en - als het niet anders kan – afgeblazen. Alle gesubsidieerde evenementen mogen sowieso niet meer plaatsvinden tot september, wat in de praktijk betekent dat het evenementenseizoen voor dit jaar voorbij is. Gevolg is dat inkomsten van culturele partners volledig zijn weggevallen. Misschien dat ze het nog net tot de zomer uithouden, maar daarna houdt het op. Zonder hulp zullen vele organisaties omvallen. Wat een ramp!

Als gemeente moeten we er alles aan doen om hen te helpen. Eerder heeft GroenLinks bij het koersdocument cultuur (2018) al aangegeven dat cultuur in onze ogen een intrinsieke waarde heeft voor mensen, dat het hun leven verrijkt. Cultuur verbindt mensen en is een web van betekenis waarin taal, verhalen, levensbeschouwing, opleiding, tradities, geschiedenis, sociaal economische status, muziek, enzovoort samenkomen. Daarnaast is het hebben van cultuur een belangrijke motor voor de vestiging van bedrijven, scholen, etc. in onze stad. Kortom, belangrijk dus dat cultuur zoveel mogelijk in stand blijft. Zeker in Almere, waar we qua cultuur echt fors onder het landelijk gemiddelde zitten.

De noodmaatregelen die de gemeente heeft genomen, bieden voor de korte termijn enig soelaas, zoals de coulancemaatregelen, het versneld betalen van subsidies, etc. Maar de gemeente kan natuurlijk niet alles financieel opvangen: daarvoor is het benodigd bedrag te groot en de financiën van de gemeente te ontoereikend. Wat heet, Almere zal fors moeten bezuinigen wil de gemeente zelf het hoofd boven water kunnen houden. Gelukkig is minister Ingrid van Engelshoven (OCW) met een bedrag van € 300 mln extra voor de cultuursector gekomen. Belangrijk voor Almere is dat hierin extra geld is voor de culturele organisaties die onder de zogenoemde Rijksfondsen vallen, zoals bijv. het Fonds voor de Podiumkunsten. Hiermee lijken gezelschappen als Suburbia, Visà-Vis en Bonte Hond gered. Of de rest nog voor geld van het Rijk in aanmerking kan komen is nog onduidelijk. Het Rijk heeft hiervoor nog niet een regeling en voorwaarden voor uitgewerkt. Wel is bekend dat er hoe dan ook voor deze groepen alleen geld komt, als de gemeente (en liefst ook provincie) meefinanciert.

Dit is een moeilijke opgave in tijden van tekorten bij de gemeente.  GroenLinks roept echter op om niet weer fors te bezuinigen op cultuur. Cultuur is altijd het kind van de rekening in tijden van bezuiniging of crisis. Laten we de ondernemers in de cultuursector ook blijven steunen.

Willy-Anne van der Heijden, fractievoorzittter GroenLinks Almere