Het is dan ook begrijpelijk dat er in de stad veel vragen zijn over waarom deze budgetten worden stopgezet. Ook GroenLinks heeft namelijk met ingestemd met het stopzetten van de wijkbudgetten. Dat lijkt vreemd, gezien de waarde die wij hechten aan de initiatieven die van deze budgetten worden gerealiseerd.

Het college kwam enkele weken geleden met het nieuwe welzijnskader, om zo meer sturing te geven aan het welzijnswerk in onze stad. Op zich een inhoudelijk goed kader, zij het niet dat het gepaard gaat met flinke bezuinigingen. Bezuinigingen die wat GroenLinks betreft uitermate pijnlijk zijn, maar ook nodig omdat de gemeente voor zorg (wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg) veel te veel geld uitgeeft. In onze ogen ligt de oorzaak daarvan niet zozeer bij de werkwijze van de gemeente, maar de werkwijze vanuit het rijk. In heel Nederland is het namelijk zo dat gemeenten te weinig geld krijgen vanuit het Rijk om deze wettelijk verplichte zorg uit te kunnen voeren. Dat leek heel lang niet te veranderen waardoor ook Almere gedwongen was om bijna op alle terugkerende kosten te bezuinigen, dus ook op welzijn.

In het plan van het college zou echter in 2022 flink bezuinigd worden op de buurtcentra, cliëntenbehartiging en welzijnswerk gericht op de ondersteuning van kwetsbare groepen Almeerders: welzijnswerk dat er voor zorgt dat zij geen gebruik hoeven te maken van duurdere officiële zorg. Het effect van het sterk bezuinigen op dit specifieke welzijnswerk riep bij GroenLinks maar ook bij andere partijen grote zorgen op. Niet alleen politieke partijen maar ook bij de politie, woningbouwcorporaties, het Leger des Heils, Zorggroep Almere, etc.  

Een aantal partijen in de gemeenteraad heeft toen voorgesteld om in plaats van te bezuinigen op de buurtcentra, cliëntenbehartiging en doelgroep specifiek welzijnswerk, te bezuinigen op het samen sterk- en het wijkbudget. Een verschuiving van de bezuiniging naar het wijkbudget dus. Wij hebben toen goed gekeken naar de gevolgen voor de stad. Beide effecten van de bezuinigingen zijn niet wenselijk. Echter, de effecten van de bezuiniging op het wijkbudget zijn in onze ogen voor de stad minder ernstig. Daarom hebben wij ingestemd met dit plan.

Ondertussen gaat er, na een uitspraak van de rechter, wel extra geld van het rijk voor jeugdzorg naar de gemeente. Dit gaat ook zeker invloed hebben op de begroting van Almere, en hopelijk kunnen we met dit geld een aantal bezuinigingen terugdraaien. Naar onze mening zou het terugdraaien van de bezuiniging op de wijkbudgetten een van de eerste op het lijstje zijn.

De begroting komt in het najaar op de agenda van de raad, hopelijk is dat nog op tijd om de wijkbudgetten (deels) te redden. Als GroenLinks hebben wij daar nu al ideeën over, dus mocht de wethouder niet zelf met een plan komen om de wijkbudgetten te behouden (wat ook haar wens is), dan kunt u zeker verwachten dat wij (maar ook andere partijen) met plannen komen.

- Esther Hagelaar, gemeenteraadslid en vicefractievoorzitter GroenLinks Almere