Er is een proef geweest, samen met bewoners, om te kijken of nascheiding ingevoerd kan worden in Almere. Deze proef is veelbelovend verlopen, maar er blijven vragen bestaan over hoe een systeem van PMD+ in de stad zal uitwerken. Er zijn bezorgdheden over de scheidingsresultaten en de ontwikkeling van de kosten. GroenLinks Almere vindt het belangrijk dat er in ieder geval niet meer verspilling van grondstoffen plaats zal vinden, en dat waardevolle grondstoffen niet verbrand zullen worden. Verder willen we graag dat het dienstenniveau behouden blijft. Hoe makkelijker het immers is om afval naar een upcycle-perron te brengen, hoe meer mensen hier gebruik van zullen maken.

We hebben ons de afgelopen jaren ingezet om de afvalstoffenheffing niet verder te laten toenemen. Dit is belangrijk, omdat het voor een groot deel de lokale lasten in Almere beïnvloedt. Als er een verhoging van de kosten komt, zal er ook meer druk komen van andere politieke partijen om het dienstverleningsniveau te verlagen. GroenLinks wil dus graag dat er een effectief en duurzaam afvalinzamelingssysteem komt voor Almere, waarbij zoveel mogelijk grondstoffen gerecycled kunnen worden en de kosten voor de Almeerders beperkt blijven. Daar beoordelen we de voorstellen van het college op. Het liefst zien we natuurlijk überhaupt zo weinig mogelijk afval, maar als het er is, dan recyclen we het liefst zo veel mogelijk.

Het afvaldossier is complex en een aantal partijen vinden dat zo snel mogelijk naar nascheiding moet worden overgestapt, ook al zijn sommige zaken nog niet geregeld. Hier heeft wethouder Jan Hoek tegen geprotesteerd.  De overgang naar het nieuwe systeem van PMD+ is niet zo gemakkelijk te maken als dit wordt voorgedaan. Op dit moment is een goede machinale scheiding nog niet geregeld en de overgangsmaatregelen zijn nog niet gereed. Voor GroenLinks is het essentieel dat in de tussentijd het PMD+ systeem echt wordt ingevuld, en geen afval verbrand wordt. Anders zouden we als Almere erg terugvallen in de resultaten van onze afvalscheiding, en daar kunnen wij niet voor staan.

- Jaap Steenkamer, fractievoorzitter GroenLinks Almere