Een van de mooiste kenmerken van Almere is de overal aanwezige natuur. Door het groenblauwe netwerk van bossen, parken en water is deze natuur tot ver in de stad met elkaar verbonden.  Voor GroenLinks is de visie dan ook een belangrijk en lang verwacht document.  Wij moeten ervoor zorgen dat we met de verdere groei van de stad onze natuur zo goed mogelijk beschermen en versterken.

De visie is niet enkel door deskundigen opgesteld - Almeerders konden meedenken over de vergroening. Het stadsbestuur kan immers wel mooie plannen maken, maar de uitvoering daarvan gaat vele malen beter als de inwoners van Almere daar achter staan en hun steentje bijdragen. Of  letterlijk wat stenen wegdoen en er groen voor in de plaats zetten. De gemeente moet het de inwoners dan ook zo gemakkelijk mogelijk maken het eigen huis en tuin zo groen mogelijk in te richten. Of je bewoners hiertoe ook kunt verplichten is ook een onderdeel van de discussie.

Voor meer biodiversiteit

Het vergroten van de biodiversiteit is voor GroenLinks belangrijk. De visie besteedt ook daar aandacht aan. Het college wil natuurgebieden met elkaar verbinden, meer diversiteit aan bomen en planten aanbrengen en de stad ecologisch beheren.  Dit vraagt soms wel om lastige keuzes: Gebruik je  rond het schoolplein toch dat milieu-onvriendelijke bestrijdingsmiddel om de eikenprocessierups te verwijderen of kies je voor het milieuvriendelijker, op korte termijn, minder effectieve middel?  

Het ontbreken van diversiteit in beplanting kan ook erg zichtbaar worden in de stad. Denk maar aan de essentaksterfte.  Wanneer er bij de aanleg van Almere meerdere boomsoorten waren aangeplant was kap van de zieke essen minder ingrijpend geweest. 

Waar we zien dat in de visie veel goede ideeën en plannen staan, zien we ook dat er een belangrijk onderdeel ontbreekt:  geld om dit alles ook daadwerkelijk binnen de komende jaren uit te voeren. Veel kan wel, maar sommige plannen, zoals maatregelen die zorgen voor een donkere stad, belangrijk voor nachtdieren, moeten wachten tot 2025. Dat valt tegen en wij willen dat er meer wordt geïnvesteerd.

We geloven in de kracht van stad en zullen ons als GroenLinkse Almeerders blijven inzetten voor onze prachtige natuur.