Op 16 november meldde Omroep Flevoland dat Museum PIT in Almere Stad mogelijk eind 2021 definitief de deuren sluit. Het museum zit in zwaar weer door gedaalde inkomsten vanwege minder betalende bezoekers en door corona. Het museum overweegt onder meer te stoppen indien er geen subsidie meer komt van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze subsidie bedraagt 500.000 euro en loopt eind 2021 af.

De gemeente moet voorkomen dat dit museum verdwijnt. GroenLinks Almere roept het college op om hierop actie te ondernemen. Specifiek hebben wij het college de volgende vragen gesteld:

  1. Heeft het college kennis genomen van het item op Omroep Flevoland d.d. 16 november jl. over de financiële problemen bij Museum PIT en het feit dat hierdoor eind 2021 sluiting dreigt?
  2. En dat het museum drie opties overweegt voor het vervolg, waarvan stoppen er een is?
  3. Bent u het met GroenLinks eens dat het belangrijk is om het Museum PIT, dat lange tijd als enige museum in Almere fungeerde, te behouden voor de cultuursector in onze stad?
  4. En bent u het met ons eens dat we er daarom alles aan moeten doen om het Museum PIT te steunen om open te kunnen blijven? Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de subsidie voor verdere jaren te borgen? Of–indien dit gesprek niets oplevert- naar andere financieringsmiddelen te zoeken om dit museum overeind te houden?  

- Willy-Anne van der Heijden, raadslid GroenLinks Almere