GroenLinks staat positief ten opzichte van de RES (Regionale Energie Strategie), en ziet het als een goede stap voorwaarts in een lang proces van verduurzaming. Een proces waar wat GroenLinks betreft sneller voortgang in zou moeten worden gebracht.

Het is essentieel dat het draagvlak voor duurzame energie onder de inwoners van Almere en de rest van Flevoland blijft groeien. Onderdeel hiervan is dat Flevoland gecompenseerd dient te worden voor haar relatieve koploperspositie ten opzichte van andere delen van het land. De terughoudendheid van gebieden die er voor kiezen om geen investeringen in hun eigen energieopwekking te doen, moet zich vertalen in een compensatie voor provincies zoals Flevoland die zich juist hard inzetten.

Conclusies over de grote bijdrage van Flevoland mogen niet leiden tot een lijdzame houding. Vanwege het unieke ruimtelijke karakter van de polder en de ondernemendheid van haar boeren is in Flevoland veel gerealiseerd. Tegelijkertijd is er hierdoor ook veel ruimte voor nieuwe projecten, binnen en buiten de stedelijke gebieden. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op daken, een effectievere aanpak van energieverspilling en het slimmer delen van energie. Verduurzaming betekent echter niet alleen opwek, maar ook het duurzaam omgaan met opgewekte energie. Participatie en motivatie van de inwoners van Almere staat hier wat GroenLinks betreft bij voorop.

Almere staat bekend om haar vooruitstrevendheid in de keuze voor eigen initiatieven en duurzame innovatie. Ook voor wat betreft energie-opwek moeten bewoners maximale vrijheid hebben om, individueel of collectief, op eigen initiatief energie- en warmtegebruik en opwekking te organiseren. Tegelijkertijd moet het voor alle Almeerders betaalbaar zijn om hun huizen duurzaam van warmte en elektriciteit te voorzien. Daarom doet het ons goed dat de woonlastenneutraliteit als randvoorwaarde gehanteerd wordt. Duurzaamheid doen we voor elkaar. Al met al is deze eerste RES een eerste stap op weg naar een groenere toekomst.

Jaap Steenkamer, raadslid GroenLinks Almere