De afgelopen weken hebben in verschillende Flevolandse gemeenten en op provinciaal niveau discussies plaatsgevonden over de Regionale Energie Strategie. Deze plannen zijn onderdeel van de uitvoering van het klimaatakkoord. In eerste instantie wordt er vooral gekeken naar de opwek van energie en bijbehorende infrastructuur. Hoewel GroenLinks natuurlijk blij is dat er eindelijk meer aandacht wordt besteed aan de verduurzaming van de energievoorziening is dit natuurlijk slechts onderdeel van het begin van de energietransitie. 

Op basis van de verschillende plannen die er in de gemeente en provincie zijn wordt een ‘bod’ gedaan namens de hele provincie. Als alle energie-regio’s een bod hebben gedaan wordt er gekeken of dit voldoende is om nationale doelstellingen van een CO2-reductie van 49% in 2030 te halen. Als dit niet lukt moeten alle energieregio’s meer gaan bijdragen. Nu levert Flevoland gelukkig al best wat duurzame energie vanwege alle windmolens die er al draaien en hopen we dat andere provincies ook hun best zullen gaan doen om meer op te wekken. Er zijn echter nog wel een aantal obstakels qua infrastructuur. Zo zal het energienetwerk versterkt moeten worden zodat het om kan gaan met alle pieken en dalen van groen opgewekte stroom. En er zullen afspraken gemaakt moeten worden over investeringen in duurzamere huisvesting en energiebesparende maatregelen. 

Om dit goed af te stemmen werkt GroenLinks-politici op gemeentelijke en provinciaal niveau samen om de verschillende overheden dezelfde koers te laten varen. Dit vergt veel samenwerking en gezamenlijk overleg. Niet makkelijk, gezien de vele andere partijen en belangen die hierbij betrokken zijn. Al met al is er nog veel te doen in onze Energie-Regio, maar we blijven ons continu inzetten, want er is letterlijk een wereld te winnen!