Het inhoudelijke politieke debat wordt ook verstoord door Corona. Of eigenlijk, omgegooid en in een ander licht gesteld. Oude problemen lijken te zijn verdwenen of worden voor uit geschoven. En de financiële maatstaven, waar vroeger vaak de discussie over ging, lijken in een compleet ander kader te vallen. Nu de regering tientallen miljarden vrijmaakt, lijkt er voor elke groep ineens geld beschikbaar. Reddingspakketten voor kunst en cultuur, een eenmalige bonus voor de zorg en geld voor Schiphol, iedereen lijkt wel op een of andere manier gered te worden door deze regering.

Veel van de dagelijkse gesprekken gaan over hoe om te gaan met het Corona-virus. En veel van de economische ontwikkelingen lijken, in ieder geval tijdelijk, opgelost te worden door de massale overheidsuitgaven. Hierdoor worden wezenlijke discussies over de toekomst naar achteren gedrukt. Het is echter juist de taak van politieke partijen, een progressieve partij zoals GroenLinks in het bijzonder, om te blijven kijken naar de toekomst. En vanuit dat perspectief is er een wereld te winnen. De gigantische bedragen die nu vrijelijk naar inwoners en bedrijven vloeien zouden moeten gebruikt worden om te investeren in de toekomst. In betaalbare woningen en voldoende leraren voor de klas. In langdurig betaalbare zorg, zonder geld verspillende schijnmarktwerking. In duurzame industrieën, niet in het faciliteren van zo goedkope mogelijke vakantievluchten naar risicogebieden. Het geld zou gebruikt moeten worden om de hoogste nood te ledigen van werknemers, niet om eigen aandelen op te kopen om de eigen bonus te verhogen.

Vanuit dat oogpunt bekeken zijn de genomen stappen van de huidige rechtse regering compleet verkeerd geweest. Door geen rekening te houden met de maatschappelijke positie van bedrijven zijn grote bedragen steungeld verdwenen in de zakken van aandeelhouders van bedrijven als Booking.com, Shell en de Schiphol groep, terwijl deze bedrijven tegelijkertijd, met steun van de regering, tienduizenden mensen ontslaan. Tegelijkertijd hebben woningcorporaties dankzij de verhuurdersheffing te weinig geld om huizen op te knappen en te verduurzamen. Nertsenhouders die Corona-haarden bleken, worden ontzien onder het mom van consistent beleid, terwijl ondernemers in de horeca, kunst en cultuur iedere dag opnieuw moeten raden naar de volgende maatregelen die hun de kop kunnen kosten.

De politieke discussie over hoe Nederland er uit zou moeten zien lijkt even stil te hebben gestaan, maar de ontwikkelingen in de wereld zijn dat zeker niet. De desastreuze klimaatverandering raast op een hoog tempo voort en kost dagelijks wereldwijd meer slachtoffers door overstromingen, verwoestijning en extreme temperaturen. Juist in deze tijd van razendsnelle verandering zou elke kans aangegrepen moeten worden om positieve veranderingen in de maatschappij te versnellen.  Dat zien we nu niet. Daarom is het zo belangrijk om te blijven discussiëren, protesteren en stemmen. Zodat we onzekerheid en angst kunnen omzetten in verandering en hoop.

- Jaap Steenkamer, fractievoorzitter GroenLinks Almere