Park Uithof, 2018

Maandagavond 14 januari 2018 was er een informatieavond over Park Uithof. Lees hier hoe GroenLinks Almere aankijkt tegen de ontwikkelingen.

Maandagavond 14 januari 2018 was er een informatieavond over de ontwikkelingen in Park Uithof. Gemeente en bewoners vertelden bezoekers enthousiast over de plannen. De pijn over de bouw van een appartementencomplex in Park Uithof blijft voelbaar. Maar de plannen zien er goed uit. Het voedselbos dat op initiatief van een aantal bewoners vorm begint te krijgen, is een waardevolle aanvulling op het gebied. Er zijn nog hobbels te nemen. Zo zijn er zorgen over onnodige bomenkap tijdens de werkzaamheden. Maar het lijkt erop dat de gemeente heeft geluisterd naar een door bewoners aangedragen oplossing. GroenLinks had altijd al vraagtekens bij Jeugdland op die plek. De bevoorradingsroute naar Jeugdland bleek dus inderdaad zo’n hobbel. Maar van alle mogelijkheden lijkt de beste keuze gemaakt te zijn.

Wij hopen dat bewoners betrokken blijven bij de inrichting van dit stukje van De Laren, en wij hopen dat meer bewoners zich bij het overleg aan zullen sluiten.

Wij eindigen vandaag net zoals in 2014:

“Er is nu een nota Kleur aan Groen, die de intentie heeft het groen in Almere te behouden door incidenteel bebouwing in het groen toe te staan, mits het de functie van het groen versterkt. Net zoals eerder in de Parkennota stond. GroenLinks zal het in de praktijk toepassen van de nota Kleur aan Groen op de voet volgen.”

 

Lees ook: Onze visie op Park Uithof, 2014