De Floriade BV is bevraagd over hoe dit alles toch heeft kunnen gebeuren, en achteraf moeten we vaststellen dat de BV uiteindelijk zelf overvallen is door een aantal posten die veel meer kosten dan was gedacht. Inmiddels is er een degelijke financiële adviseur bij de Floriade aangesteld, waarmee verrassingen hopelijk vanaf nu voorkomen zullen worden en de Floriade op tijd en met een mooi programma kan beginnen in 2022.

Er zijn enkele voorstellen gedaan om de Floriade te versoberen zonder haar ernstig te schaden, en deze brengen het kostenplaatsje met bijna de helft terug (8,6 miljoen). GroenLinks kan zich in veel van deze voorstellen vinden, maar niet in bijvoorbeeld het voorstel om zandpaden aan te leggen in plaats van grindpaden, en het voorstel voor een grote versobering van het culturele programma. Deze laatste kan juist als trekpleister dienen.

Almere staat nu aan de vooravond van de opening van de Floriade, een Floriade die steeds meer zijn voltooiing vindt en in allerlei opzichten relevant en uniek is: relevant omdat het thema’s behandelt die antwoord geven op voedselproblematiek, duurzaamheid en inclusiviteit, en uniek omdat het een evenement combineert met een nieuwe woonwijk, dat behalve evenement ook inzet op een positieve economische, maatschappelijke en culturele uitkomst voor de stad. En dan hebben we het er nog niet eens over dat deze Floriade ondanks het coronavirus en de stikstofproblematiek gewoon doorgaat. Ga daar maar eens aanstaan!

Het is veel geld wat nodig is voor de tijdelijke inrichting van het evenement, geld dat wel enigszins kan worden teruggebracht met versoberingen, maar niet helemaal. GroenLinks acht het nog benodigde budget echter onontkoombaar voor een mooie Floriade en dat is waarom wij dan ook voor het raadsvoorstel hierover zullen stemmen.

- Willy-Anne van der Heijden, raadslid GroenLinks Almere