De afgelopen jaren is het fijn om te merken dat de steun voor verduurzaming en het terugdringen van CO2-uitstoot sterk is toegenomen. Ook bij conservatieve partijen zoals de VVD is er een acceptatie dat er iets moet gebeuren en worden er stappen genomen om iets te doen. Er zijn echter veel verschillende meningen en vragen over hoe duurzaamheid vorm gegeven kan worden.

Hierbij zie je wel dat conservatievere partijen het liefst zo behoudend, en daardoor langzaam, als mogelijk stappen zetten. GroenLinks zet zich hierbij juist in met urgentie. Dat er grote vragen zijn over welke technische oplossingen het beste of meest realistisch zijn, zal niemand verbazen. Ook tussen verschillende ‘duurzame’ oplossingen bestaan grote verschillen van inzicht. Denk hierbij aan het gebruik van biomassa, of de bruikbaarheid van waterstof in haar huidige technologische ontwikkeling. Er wordt dus een discussie gevoerd over hoe de problemen opgepakt kunnen worden. Dat is nuttig en brengt ons op democratische wijze verder, ook al zijn we het niet eens over de urgentie en de middelen.

Het grote contrast wordt echter op dit moment gevonden met de partijen die nog altijd klimaatsceptisch zijn, hoewel ze hier niet altijd meer hardop voor uit komen. Beide de PVV en FvD hebben zich opgeworpen als ontkenners van klimaatverandering en als felle tegenstanders van elk beleid dat er op gericht is om klimaatverandering tegen te gaan. Omdat zij echter ook bewust zijn van het feit dat zij intussen een minderheidsstandpunt vertegenwoordigen, is dit geen prominent onderdeel van hun eigen reclames. Wat wel gebleken is, in de gemeenteraad van Almere, maar bijvoorbeeld ook door het gedrag van het FvD in Brabant en Limburg, is dat deze partijen alles op alles zetten om beleid gericht op CO2-reductie te frustreren. Onder de noemer van klimaathysterie of geldverspilling worden impactvolle initiatieven om zeep geholpen.

Het is frustrerend om op sommige momenten gelegenheidsbondgenoten te zien voor deze wetenschap ontkennende partijen. Sommige partijen trappen, met wat ik aanneem dat de beste intenties zijn, in technische dwaalsporen zoals thoriumcentrales. Hoewel dit soort technologische ontwikkelingen leuk zijn om te volgen hebben ze nog geen enkele concrete toepassing en zullen dat in de komende jaren ook niet hebben, terwijl deze jaren juist zo kritiek zijn om tot een snelle reductie van de CO2-uitstoot te komen. Hoewel het alle partijen vrij staat om samen te werken, is het noodzakelijk om de motieven van klimaat sceptische partijen scherp in de gaten te houden.

Te vaak worden duurzaamheidsplannen gehinderd, omdat er nog een paar aanvullende stemmen gevonden worden om het onredelijk rechtse geluid een meerderheid te bezorgen. De klimaatsceptische stem klinkt niet luid, maar achter de schermen van de politiek wordt haar invloed nog steeds gevoeld. De strijd voor duurzaamheid kent vreemde bedpartners, maar als je bondgenoot een uitgesproken klimaatsceptische club is, moet je wel drie keer nadenken voordat je ja zegt.

- Jaap Steenkamer, raadslid GroenLinks Almere