In de eerste bespreking van de fracties hierover is het erg gegaan over de kosten en het gebouw zelf. Dat is jammer, omdat hier erg voorbij wordt gegaan aan de immateriële waarde van cultuur. Cultuur verrijkt het leven van mensen: het biedt reflectie op het leven, de maatschappij en wie wij zijn als mens. En met actieve deelname aan cultuur ontwikkelen we belangrijk competenties om mee te doen met de samenleving en de arbeidsmarkt: meer en meer worden vaardigheden gevraagd als creativiteit, nieuwsgierigheid, het vermogen om oplossingen te bedenken en ideeën over te brengen of te verbeelden. Wij kijken niet louter naar de kosten van het gebouw, maar wegen de uitstraling op het Baltimoreplein, het stadsdeel en de stad mee. Hoe kan het cultuurhuis ervoor zorgen dat het stadsdeel zo’n boost krijgt dat bewoners echt het gevoel van een levendig en bruisend stadsdeel te wonen? Dat is voor ons het vertrekpunt.

Wij vinden daarbij dat het cultuurhuis iets van kunstenaars zelf moet zijn. Een voorstel van het college om het gebouw al in te richten voor theater, huurplekken voor (culturele) ondernemers, een filmzaal,  vinden wij voorbarig. Laten we goede ideeën faciliteren en het gebouw daarnaar vormen.  Zo is dat bijvoorbeeld bij de Voetnoot in Centrum ook gebeurd, waar een mooie broedplaats is ontstaan. Het risico van alles aan de voorkant dichttimmeren hebben we gezien bij de Kunstlinie (KAF). Toen het gebouw helemaal klaar was, moest er weer opnieuw worden verbouwd om kunstenaars te faciliteren in bijv. presentaties. Met hoge verbouwingskosten als gevolg.

En er is belangstelling vanuit kunstenaars om een bijdrage te leveren. Zeven hiervan hebben ingesproken en hun plannen voor het cultuurhuis meegeven. Hele mooie plannen en zeer divers. Dat is echt van onderaf op meedenken. Dat dit ook gewoon zo werkt blijkt bijvoorbeeld uit de Tolhuistuin in Amsterdam Noord Dat is  juist een initiatief dat helemaal van onderaf op tot stand is gekomen.

Eén zorg hebben we nog wel: dat met het Cultuurhuis de laatste broedplaats in het Centrum van Almere Stad wordt opgedoekt. De Voetnoothuurders zijn dan wel niet ingecalculeerd bij het cultuurhuis, maar eerder –bij de bespreking Campus Binnenstad- is toch wel aangegeven dat de Voetnoot weg moet en de kunstenaars dan maar naar het cultuurhuis in Buiten moeten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er in het Centrum geen broedplaats meer is. Dat is onbestaanbaar en onacceptabel voor GroenLinks. De bespreking van de Campus Binnenstad wordt binnenkort weer vervolgd en daar gaan we het wederom aan de orde stellen.

- Willy-Anne van der Heijden, raadslid GroenLinks Almere