In de Griekse vluchtelingenkampen vindt op dit moment een humanitaire crisis plaats. Daarom moet Nederland in actie komen en zo snel mogelijk 500 vluchtelingenkinderen overnemen. Die oproep doen Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children, na verzoek van de Griekse regering om de helft van de 5000 minderjarige alleenstaande kinderen elders in Europa te plaatsen.

 

Onze fractie is mede-indiener van de motie, wij zijn dan ook blij dat deze met grote meerderheid is aangenomen.

 

Brede steun

De oproep om vluchtelingenkinderen in Nederland een veilige opvang te bieden wordt breed gesteund. Inmiddels hebben 50 gemeenten, vertegenwoordigers van kerken en moskeeën, artsen, wetenschappers en hulporganisaties de oproep gesteund. Ook prominenten uit meerdere politieke partijen zoals Ed Nijpels, Job Cohen, Jan Terlouw, Herman Wijffels, Neelie Kroes, Pieter Winsemius en vele anderen hebben zich bij de oproep aangesloten. In april deed de Europese commissie ook een oproep aan de lidstaten.  

 

Kabinetsbesluit

Begin mei heeft het kabinet besloten geen gehoor aan de oproep te geven. In plaats daarvan wil het kabinet de Griekse regering helpen met het opzetten van een voogdij instelling in Griekenland, waar 48 vluchtelingenkinderen opgevangen kunnen worden. Het kabinet verwacht op die manier in 3 jaar tijd 500 kinderen te helpen.

 

Stemming in gemeenteraad Almere

Onze fractie vindt het een goed idee dat het kabinet de Griekse regering wil helpen met het structureel verbeteren van de opvangmogelijkheden, maar we vinden dit niet voldoende.

Deze kwetsbare kinderen moeten zo snel mogelijk uit deze situatie worden gehaald en niet nog maanden of zelfs jaren moeten wachtten tot er een plek vrij komt. Des te meer nu er sprake is van oplopende spanningen en de dreiging van een uitbraak van Corona. Belangrijk voor ons is dat zorg voor elkaar ook betekent dat je samen met de andere EU-landen de zorg voor vluchtelingenkinderen deelt.