Om gemeente te helpen is er een handreiking energietoeslag geschreven. Een soort handleiding wat de gemeente moet doen van het rijk. In deze handreiking staan echter wat fouten. Deze fouten zorgen ervoor dat  sommige mensen met een AOW onterecht geen energietoeslag hebben gekregen.

Bij het beoordelen of iemand recht heeft op energietoeslag zijn er onterecht twee bedragen meegerekend als ‘belastbaar inkomen’.  Oftewel, bij de berekening van het inkomend moest je deze bedragen meerekenen, terwijl dat eigenlijk niet mocht.

Het gaat om de pensioenvrijlating (voor een alleenstaand persoon €21,50 per maand of voor een gezamenlijke huishouding € 43,00 per maand)  en de individuele inkomstensondersteuning (€26,35euro per maand). Dit betekent dat een stel met AOW bijna 100,- meer inkomen mag hebben en toch recht heeft op de energietoeslag. 

Na contact tussen GroenLinks Almere en de ambtenaren van de gemeente Almere worden nu alle aanvragen van mensen met een AOW opnieuw beoordeeld om te zien wie er onterecht geen energietoeslag heeft gekregen. 

GroenLinks Almere roept hierbij iedereen met een AOW op om nogmaals te kijken of zij toch recht hebben op energietoeslag.