Soms is het moeilijk om keuzes te maken in de politiek, dan lijkt het of er geen geen goede keuze te maken is. Zo is ook het geval met de plannen voor het Cascadepark en Almpere Pampushout.

Het bestemmingsplan uit 2007 (plan waarbij duidelijk wordt waar er gebouwd mag worden en waar wegen komen) moet opnieuw worden vastgesteld. In het het nieuwe bestemmingsplan is er één grote verandering. In het Cascadepark en in Almere Pampushout zijn er in het nieuwe plan meer woningen mogelijk dan in het plan uit 2007. Vooral in de strook bos in Pampushout zijn er fors meer woningen ingepland. Waar er eerst 250 zeer grote woningen gepland waren zijn er nu 850 woningen gepland. Dit zullen wel heel andere type woningen zijn dan de eerdere 250 grote kavels.

GroenLinks is in principe tegen bouwen in het groen. We willen het groen en de natuur in de stad behouden. Het is voor ons echter wel al altijd duidelijk geweest dat de strook bos van het Pampushout (gedeeltelijk) zou gaan verdwijnen. In alle voorgaande bestemmingsplannen staat er immers dat er in dit gebied gebouwd mag worden.

Daarbij komt dat een van de grootste zorgen in de stad het tekort aan betaalbare woningen is. Er moeten vele nieuwe woningen worden gebouwd om alle woningzoekende in Almere een plek te bieden.

In de politiek heeft daarnaast bijna iedere keuze ook te maken met geld. Door grond te verkopen heeft de gemeente geld om plekken in de stad te ontwikkelen. Zo kan de gemeente straten aanleggen, parken verbeteren en is er geld om bijvoorbeeld een buurthuis te bouwen. Wanneer we als raad ervoor kiezen om geen (of veel minder) huizen te bouwen,in bijvoorbeeld Almere Poort, betekend dit ook direct dat er minder geld hiervoor is. Op een andere plek woningen bouwen (om daar dan grond te kunnen verkopen) is niet eenvoudig. Ook op die plek krijg je te maken met het bestemmingsplan, het verdwijnen van natuur of protesten van omwonenden.

Keuzes maken dus. Kies je voor de natuur en de groep omwonenden die hun directe leefomgeving het liefste onveranderd zien? Of kies je ervoor om 850 woningen te bouwen zodat er 850 huishoudens een woning vinden? Wat je ook kiest, er is altijd een groep die aan het kortste eind trekt.

Als lid van de gemeenteraad maak je daarom voortdurend afwegingen. Je informeert, stelt vragen aan ambtenaren, leest de plannen, je praat met bewoners, je achterban en je bekijkt de financiële gevolgen. Dat alles doe met in je achterhoofd je eigen normen, waarden en idealen. Daarna maak je een keuze.

Wij hebben goed geïnformeerd wat er in Almere Poort West speelt, we hebben geluisterd naar bewoners uit de buurt, maar we weten ook dat veel Almeerders staan te springen om een woning. We hebben daarnaast ook bekeken wat het voor de portemonnee van de stad betekent als we minder of geen woningen gaan bouwen. Na al deze informatie hebben wij de keuze gemaakt om voor de verhoging van het aantal woningen en maatschappelijke voorzieningen (zoals bijvoorbeeld een buurthuis) in zowel het Cascadepark als Pampushout te zijn. Wij geloven dat dit uiteindelijk voor de stad het beste zal zijn. Laat het daarbij wel duidelijk zijn dat we inzien dat dit voor de directe omwonende waarschijnlijk niet de beste keuze is. We kunnen hun onvrede erg goed begrijpen.

Na het vaststellen van het bestemmingsplan is onze aandacht voor Almere Poort West dan ook niet voorbij. Een bestemmingsplan is pas een begin van het ontwikkelen van een gebied. Veel dingen zijn nog niet beslist. Waar komen de woningen precies, hoe hoog worden ze op die plek, hoe wordt het parkeren geregeld? Hoe zorgen we dat het groene (bos) karakter zoveel mogelijk blijft? Worden het sociale huurwoningen of koopwoningen?

We zullen dan ook boven op deze ontwikkelingsplannen zitten. We zullen er zeer dringend op aansturen bij de wethouder dat de gemeente niet alleen tegen de omwonende bewoners praat, maar actief naar ze luistert en als gemeente bereikbaar is. Dat de gemeente de bewoners informeert over lopende ontwikkelingen en antwoord geeft op hun vragen. Hopelijk hebben zij dan zoveel mogelijk invloed op hoe hun omgeving gaat veranderen en blijven zij met plezier op hun eigen plekje in Almere wonen.