Vervolgens is het college in gesprek gegaan met de investeerder om te kijken naar een alternatieve locatie. Helaas bleek die alternatieve locatie verre van wenselijk. De aanpassing van het bouwplan houdt in dat er 20 appartementen op de zuidwestpunt van het Havenhoofd worden gebouwd. Het bouwplan schuift als het ware ca. 40 meter op naar wat nu openbaar gebied is. De locatie op de plek van ’t Veerhuys zal dan geen hoogbouw meer krijgen. De bebouwing blijft daar zo hoog als het huidige gebouw (ca 4,5 meter). Er kan wel worden getransformeerd of sloop-nieuwbouw plaatsvinden zodat er woningen of kantoorruimtes komen.

Zodra de alternatieve locatie bekend werd, barstte er een storm van protest los, gesteund door een massaal ondertekende petitie die aan de gemeenteraad is aangeboden.

Omdat op donderdag 8 juli 2021 de stemmen staakten tijdens de raadsvergadering, kwam de raad op dinsdag 13 juli 2021 opnieuw bijeen om over het raadsvoorstel van het college te stemmen. Kort gezegd: stemde je tegen het raadsvoorstel dan kon de ontwikkelaar alsnog besluiten om op de plek van ’t Veerhuys te bouwen in plaats van op de alternatieve locatie. Stemde je voor het raadsvoorstel, dan ging je akkoord met het alternatief 40 meter verderop en komt er geen flat op de plek van ’t Veerhuys. Een keuze tussen twee kwaden.

Ondanks de, volgens GroenLinks terechte, bezwaren tegen het bouwen van wat voor flat dan ook op die locaties, stemde GroenLinks voor het raadsvoorstel: "We staan met de rug tegen de muur in deze situatie waarin we gevraagd worden te kiezen tussen twee plannen die niemand wil. Het alternatieve plan voorgesteld door het college is volgens ons minder slecht dan het oorspronkelijke plan. De stem van GroenLinks voor dit alternatieve plan moet dan ook vooral gezien worden als een stem tegen het oorspronkelijke plan."

De bewoners zijn vastberaden een gerechtelijke procedure te starten en het zal niet de laatste keer zijn dat we hierover iets horen!

- Joske Galiart, raadslid GroenLinks Almere