Van 2008 tot 2012 was ik secretaris van belangenvereniging Houd Haven Groen. In die hoedanigheid maakte ik kennis met de politiek in Almere. Ik ontdekte hoe laagdrempelig de politiek in Almere is, maar ook leerde ik de valkuilen kennen. Zo staat 'groen' voor een gemeente helaas te vaak gelijk aan 'kostenpost' en dan is bouwen in het groen moeilijk te bestrijden. 

Houd Haven Groen bestaat sinds 2012 niet meer. Maar ik wilde toch actief blijven in de politiek en sloot me daarom aan bij de partij die HHG altijd heeft gesteund: GroenLinks. Van 2012 tot aan de verkiezingen in 2014 liep ik mee met de fractie om ervaring op te doen. Die ervaring kan ik nu gebruiken als raadslid.

Door mee te lopen met de fractie heb ik mij in veel zaken kunnen gaan verdiepen want natuurlijk gaat het in de gemeenteraad niet alleen om groen, maar komt een groot aantal onderwerpen aan de orde, op zeer verschillende gebieden. Ook daar heb je als gemeenteraadslid een grote verantwoordelijkheid.

Naast het behouden van groen, wil ik me inzetten voor het verbeteren van de burgerparticipatie. De wil is er bij de gemeente, maar in de praktijk kan er nog veel verbeteren. De deskundigheid onder inwoners is groot en daar moeten we gebruik van maken. In gesprek gaan en blijven met de inwoners van Almere, dat is wat ik wil. Maar andere zaken zijn niet minder belangrijk. De zorg, economie, onderwijs, wonen, sociale en maatschappelijke problematiek, alles verdient de grootst mogelijke aandacht van toegewijde raadsleden.

Ik ben trots op de manier waarop de fractie van GroenLinks zeer professioneel omgaat met de vaak lastige dossiers. Samenwerken is voor mij daarbij belangrijk. Want samen maken wij deze stad.