Nadat het plan om een kasteel te bouwen begin van deze eeuw mislukte, hebben de huidige eigenaren, die de grond konden kopen voor een zeer laag bedrag, geprobeerd om op verschillende manieren een recreatieve functie voor het gebied uit te werken. Het kasteel zou, in plaats van een landgoed met vier sterren hotel en trouwlocatie, een attractiepark worden. 

Onlangs werd bekend dat de eigenaren een deal hebben gesloten met investeerders om te proberen woningen te bouwen op het terrein. Daarmee lijkt het alsof de recreatieve functie van het gebied niet meer van de grond zal komen. De meeste partijen in de gemeenteraad hebben aangegeven dat ze graag opnieuw willen nadenken over de bestemming van het gebied. 

De nieuwe plannen betekenen namelijk ook dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. In het het huidige bestemmingsplan staat  de recreatieve functie van het gebied duidelijk beschreven, en dus mogen er maar een paar woningen worden gebouwd. Het aanpassen van het bestemmingsplan wordt bemoeilijkt doordat de gemeente niet de eigenaar van de grond is. 

GroenLinks wil dat de gemeente de grond terugkoopt van de huidige eigenaren zodat er een democratisch gesprek kan plaatsvinden over de bestemming van de locatie, zonder dat hiervoor commerciële belangen hoeven worden gewogen. Vanzelfsprekend kost het terugkopen van de grond geld, maar zolang de bestemming van het gebied recreatie is, zijn deze kosten beperkt. En we voorkomen hiermee dat er woningen gepland worden zonder dat de stad invloed heeft op hoe de toekomst van het hart van de stad er uit komt te zien.

Voor wat de toekomstige invulling van het kasteelterrein betreft wil GroenLinks dat het gebied groen blijft en dat de bestemming aansluit bij de ecologische doelstellingen die afgesproken zijn. De invulling van het terrein moet niet in handen zijn van een projectontwikkelaar met winstbelang. De Almeerse volksvertegenwoordiging moet zelf een afgewogen besluit kunnen nemen over de invulling van deze belangrijke plek in het hart van de stad.