De GroenLinks fractie krijgt van verschillende maatschappelijke organisaties en inwoners van de stad berichten dat ook zij graag meer willen weten over de voortgang van de formatie. De timing van de totstandkoming van de nieuwe coalitie is van belang voor veel maatschappelijke organisaties. Het is op dit moment zelfs onduidelijk of er sprake is van een formatie en wat de rol van de informateur is.  

De meeste partijen in de raad hebben na de vorige verkiezingen aangegeven dat ze willen dat er beter wordt samengewerkt tussen de verschillende partijen en het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). De informateur schrijft dat het uitgangspunt van brede samenwerking bij ieder onderwerp continu wordt afgewogen, maar het is nu onduidelijk op welke manier dit gebeurt. Daarom wil GroenLinks dat de formerende partijen hier opheldering over geven.  

Voor GroenLinks is het belangrijk dat alle partijen van de gemeenteraad de gelegenheid wordt geboden om bij te dragen aan de politieke plannen voor Almere voor de komende 4 jaar. Verder is het belangrijk dat de nieuwe coalitie een constructieve relatie heeft met de raad en dat de inwoners van Almere geïnformeerd worden over de formatie.  GroenLinks hoopt dat hier donderdag meer duidelijkheid over ontstaat en beoordelen de nieuwe coalitie hier op.