Op 29 juni 2016 heeft de gemeenteraad de nota Dierenwelzijn aangenomen. GroenLinks stond aan de wieg hiervan en het gaat ons nog steeds aan het hart. Als initiatiefnemers van de nota Dierenwelzijn kunnen wij dan ook achter de motie staan die onlangs door de Partij voor de Dieren werd ingediend onder de titel Inventarisatie noodzakelijke ondersteuning dierenartskosten minima”. De motie is donderdag 12 november 2020 door de Raad aangenomen en draagt het college op:

  • de omvang van het probleem in Almere in beeld te brengen door bij de belangrijkste betrokkenen, (denk aan een aantal dierenartsen, de voedselbank en het dierenasiel) na te gaan aan welk type ondersteuning de meeste behoefte is onder minima voor de noodzakelijk te maken dierenartskosten en wat er op dit gebied al gebeurt.
  • te inventariseren hoe andere gemeenten minima ondersteunen in dierenartskosten en te kijken welke werkwijze het beste bij Almere zou kunnen aansluiten.
  • de raad voor het zomerreces te informeren over de uitkomsten van deze inventarisatie.

Nu is het goed gebruik bij de Raad van Almere dat er voor moties ook een dekking wordt gezocht door de indieners. Dat is ook wat wij bij de bespreking in de carrousel terug hoorden van collega-partijen. Toch hebben wij voor deze motie gestemd, omdat wij de motie sympathiek vinden en er in overleg met  ambtelijke organisatie afspraken zijn gemaakt om deze inventarisatie intern te doen. Wel hebben wij in een stemverklaring aangegeven dat wij voor de motie stemmen, mits er voor eventuele vervolgactie dekking wordt gezocht en gevonden. Wij kunnen immers pas kijken naar oplossingen als het probleem en de behoefte helder is.

- Joske Galiart, raadslid GroenLinks Almere