Mensen die kampen met menstruatie armoede vinden het vaak moeilijk om dit bespreekbaar te maken, omdat zowel bij henzelf als binnen de hulpverlening menstruatie en menstruele armoede een taboe vormen. Er zijn  11.740 geregistreerde huishoudens met schuldenproblematiek in Almere, en de groep die te kampen heeft met menstruatie armoede is groter dan het aantal geregistreerde huishoudens met een minimuminkomen of huishoudens met schuldenproblematiek. Dus zou dit probleem, net als in andere gemeenten in Nederland - zoals Gouda, Houten en Utrecht - ook hier moeten worden opgepakt.

Menstruatie armoede kan grote gevolgen hebben. Zo kan het ertoe leiden dat menstruerende mensen een maaltijd overslaan of andere noodzakelijke dingen niet aanschaffen, vanwege de kosten van deze middelen. Menstruerende mensen kunnen uit geldgebrek ongeschikte alternatieven gaan gebruiken, zoals wc papier of materialen hergebruiken. Naast ongemak kan dit ook leiden tot medische klachten, waaronder chronische infecties. Verder kan menstruatie armoede resulteren in afnemende participatie aan het maatschappelijk leven. Hiermee is het  niet alleen een armoedeprobleem, maar ook een kwestie van participatie en emancipatie. 

In afwachting van het onderzoek van het college, organiseerden raadsleden van GroenLinks en de PvdA ook al activiteiten om het probleem te helpen oplossen. Lees hier meer.