Onlangs stond de visie Werklocaties op de agenda van de raad. GroenLinks kan hier in belangrijke mate mee instemmen: Ja, er moet een betere balans tussen wonen en werken komen. We hebben zelfs nog 35.000 banen nodig! En ja, we vinden dat de visie goed ingaat op een bij deze tijd passende indeling in locaties, waarbij verder gekeken wordt dan louter een plek om te werken. De gerichtheid op ontmoeting en interactie vinden we bijvoorbeeld erg passen bij deze tijd, evenals de indeling in formele en informele locaties, aandacht voor werken in woonwijken, etc. En ja, terecht wordt er aandacht besteed aan het feit dat we niet meer zomaar werkfuncties transformeren naar woonplekken, want de ervaring leert dat je deze bedrijfsplekken vervolgens voor altijd kwijt bent.

Waar we moeite mee hadden in deze visie is de aangegeven gewenste schaalvergroting van de logistiek. In Nederland en Almere is sprake van “verdozing”: landschappen worden volgebouwd met grote (logistieke) bedrijven, die voor hun activiteiten veel ruimte in beslag nemen terwijl daar weinig verduurzaming tegenover staat. Om hier paal en perk aan te stellen heeft GroenLinks een amendement gemaakt om de verdozing van ons landschap tegen te gaan. Het amendement, dat je hier kunt lezen, werd mede ondertekend door PvdA en D66, en is met een ruime meerderheid van stemmen door de raad aangenomen.

- Willy-Anne van der Heijden, raadslid GroenLinks Almere