Woningcoöperaties, zoals de Binnenhaven in Almere-Haven, zijn verenigingen waarbij de leden zelf de door hen bewoonde woningen beheren en onderhouden. Dit heeft veel voordelen. Binnen de coöperaties ontstaat er een nauw wijkgevoel, waarbij de inwoners elkaar ondersteunen en samenwerken. Hoewel deze woonvorm in het buitenland al vaker wordt gebruikt, is het concept in Nederland nog relatief nieuw. Vooral steden zoals Amsterdam en Eindhoven hebben in de laatste jaren woningcoöperaties veelvuldig gesteund, maar Almere lijkt achter te lopen in deze ontwikkeling. 

Om ervoor te zorgen dat Almeerse woningcoöperaties kunnen slagen moet de gemeente meer steun en beleid geven. GroenLinks Almere heeft daarom, samen met de Partij voor de Arbeid, een motie ingediend waarin ze het college vraagt te werken aan betere begeleiding van de deze coöperaties. 

GroenLinks wil de  woningcoöperaties op vier belangrijke manieren steunen. Ten eerste moeten er meer ambtenaren beschikbaar zijn voor ondersteuning. Daarnaast is het belangrijk dat er een verlaagde grondprijs komt voor coöperaties, vergelijkbaar met die voor wooncorporaties. De gemeente kan ook een garantie geven  bij de financiering van de coöperaties. En tenslotte kan de gemeente eventueel subsidies verstrekken wanneer een coöperatie bijdraagt aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, lokale zorg en woonvormen voor speciale doelgroepen.

De motie is bijna raadsbreed aangenomen en het college van Almere zal daarom begin volgend jaar een voorstel sturen. Met dit voorstel kunnen wij meer coöperaties steunen, en de gemeente zal een extra instrument hebben bij het aanpakken van de woningcrisis. GroenLinks Almere zal op deze en andere manieren blijven strijden voor een fijn en passend thuis voor elke Almeerder.

(Foto: https://www.debinnenhavenalmere.nl)